Normatīvi

Prasības par individuālo normatīvu izpildīšanu sporta boulingā priekš LABA spēlētājiem.

NORMATĪVI - 06.11.2017 Normatīvi izstrādāti Latvijas Amatieru Boulinga Asociācijā ar mērķi veicināt spēlētāju izaugsmi. Šī normatīvu sistēma ir klubu projekts. Normatīvi un rangi tiks piemēroti tikai LABA biedriem.

Требования для выполнения личных нормативов по спортивному боулингу для игроков LABA

НОРМАТИВЫ - 06.11.2017

Данные нормативы разработаны Латвийской Ассоциацией Любительского боулинга с целью стимулирования роста мастерства своих игроков. Эта система нормативов является внутренним проектом LABA. Нормативы и звания присуждаются только членам LABA.