Ziedojumi

Latvijas Amatieru Boulinga Asociācija būs pateicīga visiem, kuri vēlēsies palīdzēt un veiks ziedojumu mūsu organizācijas attīstības veicināšanai.

Jūsu ziedojumi tiks novirzīti uz boulinga attīstības veicināšanu LABA organizācijas darbības ietvaros:

 • bērnu – jauniešu boulinga skolas LABA Juniors atbalstam;
 • amatieru kustības (ABL) atbalstam un paplašināšanas veicināšanai;
 • treniņu nometņu organizēšana;
 • LABA kluba biedru atbalstam gatavojoties Latvijas un starptautiskajiem čempionātiem;
 • atbalsts un LABA informatīvās platformas attīstības veicināšana;
 • kluba pasākumu un sacensību organizēšana;
 • kluba t-kreklu un citas atribūtikas izgatavošana;
 • dažādu spēlētājiem domātu balvu apmaksa.

Jūs varat veikt ziedojumu konkrētam mērķim – pasākums, projekts;

Ziedot var gan juridiskas, gan fiziskas personas.

 • Juridiskās personas var ziedot, atskaitot ziedojuma summu no gada apliekamo ar nodokli ienākumu apjoma – līdz 20% no nodokļu summas.

Latvijas Amatieru Boulinga Asociācijas atļauju saņemt ziedojumus varat apskatīt šeit: https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SLO

Nosaukums:                         Latvijas Amatieru Boulinga Asociācija
Reģistrācijas numurs:        40008191121
Darbības joma:                   Sporta atbalstīšana

 • Fiziskas personas var veikt ziedojumu pēc saviem ieskatiem. Jebkurā brīdī, jebkurā apmērā un jebkurā ērtā formā.

Uzmanību!

LABA piedāvā sekojošus noteikumus spēlētājiem.

Ikkatrs, kurš veiks ziedojumu no savas organizācijas (uzņēmuma) vai palīdzēs saņemt ziedojumu no trešajām personām, saņems “spēļu bonusu” 50% apmērā no ziedotās summas. Tas nozīmē, ka spēlētājam (komandai, spēlētāju grupai) par šo summu LABA organizācijā veidojas uzkrājums un spēlētājs var tērēt šo naudu dalībai sacensībās, treniņos, ekipējuma iegādē, dažādu iemaksu segšanā un citur. 

Mūsu kontakti:
e-pasts: boulingslv@gmail.com
Tālr.: (+371) 20092131; (+371) 29505900


Latvijas Amatieru Boulinga Asociācija будет признательна всем, кто захочет оказать помощь и сделает пожертвования на поддержку и развитие нашей организации.

Ваши пожертвование пойдут на развитие боулинга в рамках профильной деятельности LABA:

– поддержку детско-юношеской школы LABA Juniors;
– поддержку и расширение любительского движения (ABL);
– организацию тренировочных лагерей;
– помощь игрокам LABA в подготовке и участии в латвийских и международных соревнованиях;
– поддержку и развитие информационного поля LABA;
– организацию внутри клубных мероприятий и соревнований;
– изготовление клубных маек и другой атрибутики;
– оплату различных призов для игроков;
Вы так же можете сделать целевое пожертвование – на конкретное дело, мероприятие, проект.

Пожертвования могут делать как юридические так и частные лица.

 • Juridiskās personas var ziedot, atskaitot ziedojuma summu no gada apliekamo ar nodokli ienākumu apjoma – līdz 20% no nodokļu summas.

Разрешение на получение пожертвований Latvijas Amatieru Boulinga Asociācija можно проверить здесь: https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SLO

Nosaukums:                         Latvijas Amatieru Boulinga Asociācija
Reģistrācijas numurs:        40008191121
Darbības joma:                   Sporta atbalstīšana

 • Частные лица могут делать пожертвованию по своему усмотрению. В любой момент, в любом размере и в любой удобной форме.

Внимание!

LABA предлагает следующую опцию для игроков.

Любой кто сделает пожертвование от своей организации (фирмы, предприятия), или поможет получить пожертвования от третьих лиц, получает «игровой бонус» в размере 50% от суммы пожертвования. Это значит, что игроку (команде, группе игроков) на эту сумму в LABA открывается счёт и игрок может тратить эти деньги по своему усмотрению на участие в соревнованиях, тренировки, приобретение экипировки, оплату различных взносов и т.д.

Наши контакты:
e-pasts: boulingslv@gmail.com
Tālr.: (+371) 20092131; (+371) 29505900