13.ABL.
Jaunais čempionāta formāts.
Galvenās izmaiņas un komentāri.

1.Jaunajā ABL sezonā tiks izveidoti 4 divizioni (Platinum, Gold, Silver, Bronze), katrā pa 8 komandām.

2.Ņemot vērā to, ka sezonas sākumā komandu sastāvos notiek izmaiņas un komandu spēles līmenis stipri atšķiras no iepriekšējā čempionāta, pirmais spēļu aplis notiks pēc vecajiem noteikumiem. Visos divizionos komandas spēlē savā starpā vienus reizi. Pēc tam notiks komandu rotācijas starp divizioniem. Jaunajā sezonā šī rotācija nedaudz atšķirsies no iepriekšējā gada. Rotācijā piedalīsies 6-8 vietu komandas Platinum, Gold, Silver divizionos un 1-3 vietu komandas Gold, Silver, Bronze divizionos. Komandas, kas ieņems 7 un 8 vietu divizionos Platinum, Gold, Silver pa tiešo zaudēs vietu savā divizionā un 2 kārtu uzsāks zemākā divizionā. Komandas, kas ieņems 1 un 2 vietu Gold, Silver, Bronze divizionos 2.kārtu uzsāks augstākā divizionā. Komandas, kas ieņems 3 un 6 vietu, savā starpā tiks salīdzinātas ņemot vērā komandas vidējo – Platinum (6) / Gold (3); Gold (6) / Silver (3); Silver (6) / Bronze (3); Tai komandai, kurai būs augstāks komandas vidējais ieņems vietu augstākā divizionā 2 kārtā.

3.Tālāk līdz sezonas beigām komandu maiņa starp divizioniem nenotiks. Trīs kārtas komandas divizionos nemainīsies. Divizionu ietvaros komandas savā starpā nospēlēs 2 spēles uz dažādām eļļas programmām. Vienu reizi būs jāizspēlē ar katru no komandām no kaimiņu diviziona – Platinum < > Gold; Silver < > Bronze.

4.Pēc pirmās kārtas (7 spēles) visi punkti anulējās. Sākot no 2 kārtas un līdz sezonas beigām (22 spēles) visi punkti summējas. 13.ABL čempionātā komandas aizvadīs 29 spēles katra.

5.Visi divizioni spēlē uz vienas un tās pašas eļļas programmas. Čempionāta laikā eļļas programma mainās 3 reizes – 1 kārta (7 spēles); 2-3 kārta (15 spēles); 4 kārta (7 spēles). 2-3 kārtā būs viena eļļas programma, komandas spēlēs ar sava diviziona komandām un kaimiņa diviziona komandām.

6.Spēļu dienas. Katram divizionam būs sava spēļu diena. Izņēmums būs, kad notiks spēles ar kaimiņu diviziona komandām. Katra komanda spēlēs 4 spēles savā dienā un 4 spēles kaimiņu diviziona dienā.

7.Sezonas beigās (pēc nospēlētām 4 kārtām) komandas, kas ieņems 1-3 vietu savos divizionos saņems 13.ABL čempionāta medaļas un tradicionālās individuālās, komandu balvas. Komandas, kas ieņems 1-4 vietu savos divizionos, spēlēs Grand finālā. Spēles notiks katrā divizionā atsevišķi pēc play off sistēmas. Savā starpā spēlēs 1-4 vieta un 2-3 vieta. Pāru uzvarētāji spēlēs finālā. Fināla uzvarētāji saņems kausu un Čempiona titulu savā divizionā. Platinum diviziona uzvarētāji saņems Līgas Čempionu titulu.

Uzmanību! Visas spēles play offā noritēs līdz trijām uzvarām. Komandas summa netiks ņemta vērā. Uzvar tā komanda, kas pirmā uzvar trīs partijas.

Papildus informācija:

  • Spēļu pārcelšana ir AIZLIEGTA;
  • Aklais rezultāts un Pieaicinātā spēlētāja opcijas saglabājas;
  • Tiek ieviesta papildus opcija – transfēra logs.

Tiks noteikts laika periods (2-3 nedēļas), kad būs atļauta spēlētāju pāreja no komandas uz komandu bez jebkādiem ierobežojumiem. Transfēra loga laiks – decembra beigas – janvāra sākums.

Sīkāki noteikumi būs atrodami jaunajā Reglamentā.

  • Visi pārējie Reglamenta punkti tiks saglabāti. Iespējama neliela korekcija.
  • Reglaments tiks publicēts ne vēlāk kā nedēļu līdz čempionāta sākumam (līdz 03.09.).

13.ABL.
Проект нового формат Чемпионата.
Основные изменения и комментарии.

1. В Чемпионате ABL в новом сезоне будет сформировано 4 дивизиона (Platinum, Gold, Silver, Bronze) по 8 команд.

2. В связи с тем, что перед началом сезона в командах происходит много изменений и уровень команд сильно отличается от предыдущего Чемпионата, для выравнивания уровня дивизионов, первый круг будет проходить по старым правилам. Во всех дивизионах команды играют между собой по одному разу. После этого происходит ротация команд между дивизионами. В новом сезоне она немного изменена. В переходах принимают участие команды занявшие 6-8 места в дивизионах Platinum, Gold, Silver и команды занявшие 1-3 места в дивизионах Gold, Silver, Bronze,

Команды занявшие 7 и 8 места в дивизионах Platinum, Gold, Silver, напрямую идут вниз. Команды занявшие 1 и 2 места в дивизионах Gold, Silver, Bronze, напрямую идут вверх. У команд занявших 3 и 6 места сравнивается средний результат – Platinum (6) / Gold (3); Gold (6) / Silver (3); Silver (6) / Bronze (3);  У кого из этих команд средний окажется выше, тот и занимает место в более высоком дивизионе.

3. В дальнейшем, до конца сезона, обмена команд между дивизионами происходить не будет. Три круга дивизионы будут в одном составе. При этом, внутри дивизиона команды между собой сыграют по два раза на различных маслах. Ещё по одному разу надо будет сыграть с командами из соседнего дивизиона – Platinum < > Gold; Silver < > Bronze.

4. После первого круга (7 игр) и перехода команд, все очки аннулируются. В дальнейшем, начиная со второго круга и до конца Чемпионата (22 игры), все очки суммируются. Всего, каждая команда проведёт в Чемпионате по 29 игр.

5. Все дивизионы играют на одинаковых программах масла. Программа масла по ходу Чемпионата меняется 3 раза – 1 круг (7 игр); 2-3 круги (15 игр); 4 круг (7 игр). На 2 и 3 круг будет одна программа, т.к. эти круги будут совмещёнными – все будут играть как с командами своего дивизиона, так с командами соседнего дивизиона.

6. Игровые дни. У всех дивизионов будут свои игровые дни. Исключение составляют игры с командами другого дивизиона. В этом случае каждая команда сыграет по 4 игры в СВОЙ день и по 4 игры в ЧУЖОЙ день.

7. По итогам регулярного Чемпионата (4 круга), команды занявшие 1-3 места в своих дивизионах, получают медали как победители и призёры 13-го чемпионата ABL и традиционные индивидуальные и командные призы.

Для команд занявших в дивизионах места с 1 по 4 проводится Гранд финал. Игры будут проходить отдельно в каждом дивизионе по системе play-off. Между собой играют 1-4 места и 2-3 места. Победители пар играют в финале. Победитель финала получает кубок и звание Абсолютного Чемпиона своего дивизиона. Победитель дивизиона Platinum получает звание АБСОЛЮТНОГО ЧЕМПИОНА ЛИГИ.

Внимание! Все игры в play-off проводятся до трёх побед. Сумма значения не имеет. Побеждает та команда, которая первая выиграет три партии.

Дополнительная информация:

> Переносы игр в новом сезоне ЗАПРЕЩАЮТСЯ.
> Опции: слепого счёта и приглашённого игрока СОХРАНЯЮТСЯ.
> Вводится дополнительная опция – трансферное окно.

Будет обозначен временной период период (2-3 недели), когда будут разрешены переходы игроков из команды в команду, без ограничений. Предварительные даты трансферного окна – конец декабря-начало января.

Подробные правила будут в новом Регламенте.

> Все остальные пункты Регламенты в основном будут сохранены. Возможна не значительная коррекция.
> Подробный Регламент будет опубликован не позднее чем за неделю до начала Чемпионата (до 03.09.).

953 Kopā apskatīts 1 Apskatīts šodien

Komentāri

komentāri

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Read previous post:
Artemijs Hudjakovs uzvar Brunswick Estonian Open 2018

Aizvadīts Brunswick Estonian Open 2018, par uzvarētāju ir kļuvis Artemijs Hudjakovs. Otrajā vietā igaunis Vallo Lees. Trešajā vietā somi –...

Close