TESTS 7.kārta (veltīta 14.Amatieru Boulinga Līgai)

Esiet sveicināti testā. Atbildiet uz 8 jautājumiem un sacentieties ar pārējiem dalībniekiem. Par katru pareizu atbildi, saņemsiet 1 punktu. MAX-19.punkti. Uz testu tiek dotas 10.minūtes, sekojiet līdzi laikam, lai paspētu atbildēt uz jautājumiem.


Приветствуем Вас на тестировании! Ответьте на 8 вопросов и соревнуйтесь с другими участниками. За каждый правильный ответ вы получите одно очко. Максимум – 19 очков. На тест даётся 10 минут, следите за временем, чтобы успеть ответить на вопросы.

7.kārta (veltīta 14.Amatieru Boulinga Līgai)

Pildām testu!


Leaderboard: 7.kārta (veltīta 14.Amatieru Boulinga Līgai)

maximum of 19 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Share This

Share This

Share this post with your friends!