13.Amatieru Boulinga Līgas Reglaments
LV / RUS

13. AMATIERU BOULINGA LĪGA
1. Sacensību statuss.
1.1. Komandu sacensības.

2. Organizatori.
2.1. Latvijas Amatieru boulinga asociācija (LABA).

3. Sacensību norises vieta un laiks.
3.1. BC “Bowlero” (Lielirbes iela 27) un “ Fantasy Park” (Mūkusalas iela 71, t/c Rīga Plaza)
3.2. Regulārā turnīra sākums – 2018.gada 10. septembrī.
3.3. Regulārā turnīra beigas – 2019.gada 23. maijā.

 4. Kontakti.
4.1. Sacensību direktors – Nikolajs Ļevikins, tālr. (+371) 29505900, e-mail: boulingslv@gmail.com
4.2. Sacensību galvenais tiesnesis – Karina Maslova, tālr. (+371) 29214412, e-mail:  
karina.lababowling@gmail.com
4.3. Informatīvais atbalsts: Edgars Kobiljuks, tālr. (+371) 29711541, e-pasts:
edgars@universalservices.lv. Mājas lapa: www.vissparboulingu.lv.

5. Dalībnieki
5.1. Komandā ir jāpiesaka ne mazāk kā 3 (trīs) dalībnieki. Maksimālo dalībnieku skaits  nav ierobežots.
5.2. Komandas sastāvā var tikt iekļauti pieaugušie un bērni vecumā no 10 gadiem.
5.3. Spēlē vienlaicīgi piedalās 3 dalībnieki.
5.4. Sievietes, bērni līdz 14 gadu vecumam (čempionāta sākšanās brīdī) saņem 8 punktu handikapu.

6. Nosaukums.
6.1. Komandas nosaukumam ir jābūt paziņotam pieteikumā un to piešķir pati komanda.

7. Formas un bumbas.
7.1. Komandai ir jābūt tērptai vienādā apģērbā (polo vai t-krekli).
7.2. Vīrieši spēlē biksēs, sievietes – biksēs, šortos vai sporta svārkos. Karstā laikā vīrieši
var spēlēt garos šortos (bridžos) vai īsajos sporta šortos.

8. Kārtība.
Sacensību laikā spēļu zonā Aizliegts:
8.1. Atrasties ne sporta (boulinga apavi) apavos.
8.2. Atrasties alkohola vai narkotisko vielu iedarbībā, smēķēt.
8.3. Nepiedienīgi uzvesties – trokšņot, traucēt citus spēlētājus, iet citu spēlētāju zonā.
8.4. Atrasties nepiederošām personām, kuras nepiedalās spēlē, nav spēļu organizatori vai tehniskie darbinieki.

9. Eļļu programma.
9.1. Eļļas programma tiek nopublicēta oficiālajā LABA mājas lapā ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms čempionāta sākuma. Katrā nākamā apļa eļļas programma tiek nopublicēta oficiālajā LABA mājas lapā ne vēlāk kā vienu tūri pirms iepriekšējā apļa beigām.

10. Sacensību shēma.
10.1. Čempionāts notiek četros divizionos (Platinum, Gold, Silver, Bronze). Katrā divizionā
spēlē pa 8 komandām. Visās divīzijās sacensības notiek pēc vienādiem noteikumiem.
10.2. Čempionāts notiek pēc sekojošās shēmas:
10.2.1. Pirmajā aplī visos divizionos komandas spēlē savā starpā vienus reizi. Pēc tam notiks komandu rotācijas starp divizioniem. Rotācijā piedalīsies 6.-8. vietu komandas Platinum, Gold, Silver divizionos un 1.-3. vietu komandas Gold, Silver, Bronze divizionos. Komandas, kas ieņems 7. un 8. vietu divizionos Platinum, Gold, Silver pa tiešo zaudēs vietu savā divizionā un 2. kārtu uzsāks zemākā divizionā. Komandas, kas ieņems 1. un 2. vietu Gold, Silver, Bronze divizionos, 2.kārtu uzsāks augstākā divizionā. Komandas, kas ieņems 3. un 6. vietu, savā starpā tiks salīdzinātas ņemot vērā komandas vidējo – Platinum (6) / Gold (3); Gold (6) / Silver (3); Silver (6) / Bronze (3); Tai komandai, kurai būs augstāks komandas vidējais, ieņems vietu augstākā divizionā 2. kārtā.
10.2.2. Tālāk līdz sezonas beigām komandu maiņa starp divizioniem nenotiks. Trīs kārtas komandas divizionos nemainīsies. Divizionu ietvaros komandas savā starpā nospēlēs 2 spēles uz dažādām eļļas programmām. Vienu reizi būs jāizspēlē ar katru no komandām no kaimiņu diviziona – Platinum < > Gold; Silver < > Bronze.
10.3. Pēc pirmās kārtas (7 spēles) visi punkti anulējās. Sākot no 2. kārtas un līdz sezonas beigām (22 spēles) visi punkti summējas. 13.ABL čempionātā komandas aizvadīs 29 spēles katra.
10.4. Pēc nospēlētām četrām kārtām komandas, kas ieņems 1.-3. vietu savos divizionos, saņems regulārā čempionāta uzvarētāju un medaļnieku godalgas. 
10.5. Visi divizioni spēlē uz vienas un tās pašas eļļas programmas. Čempionāta laikā eļļas programma mainās 3 reizes – 1. kārta (7 spēles); 2.-3. kārta (15 spēles); 4. kārta (7 spēles).
2.-3. kārtā būs viena eļļas programma, komandas spēlēs ar sava diviziona komandām un kaimiņa diviziona komandām.
10.6. Komandas, kas ieņems 1.-4. vietu savos divizionos, spēlēs Grand finālā. Spēles notiks katrā divizionā atsevišķi pēc play off sistēmas. Savā starpā spēlēs 1.-4. vieta un 2.-3. vieta. Pāru uzvarētāji spēlēs finālā. Fināla uzvarētāji saņems kausu un sava diviziona Absolūtā Čempiona titulu. Platinum diviziona uzvarētāji saņems Līgas Absolūtā Čempionu titulu.
Visas spēles play-off kārtā noritēs līdz trijām uzvarām. Komandas summa netiks ņemta vērā. Uzvar tā komanda, kas pirmā uzvar trīs partijas.
10.7. Komandu un individuālais reitings katrā divīzijā tiek skaitīts atsevišķi.
10.7.1. Individuālais reitings un TOP 10 ieskaitē skaitīs par visu sezonu.
10.8. Komandas spēlē pēc cross-line principa.
10.9. Pirms katras kārtas notiek 10 minūšu iesildīšanās.

11. Punktu un handikapu skaitīšanas kārtība.
11.1. Katra spēle sastāv no 4 partijām, par uzvaru katrā spēlē tiek piešķirti 2 punkti, pluss 2 punkti par labāko komandas spēļu summu četrās spēlēs.
11.2. Neizšķirta rezultāta gadījumā katra komanda saņem pa vienam punktam.  Tādejādi, spēles rezultāta varianti ir: 10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5.
11.3. Komandu sacensībās visi punkti skaitās kopā ar handikapu.
11.4. Individuālajos reitingos handikapi netiek ņemti vērā.
11.5.Kopējais individuālais reitings tiek rēķināts tikai spēlētājiem, kuri sezonā ir nospēlējuši
vismaz 50 partijas.
11.6. Individuālais reitings “seko līdzi” spēlētājam, tajā skaitā ja spēlētājs pāriet citā komandā,
vai arī ar savu komandu pāriet citā divizionā. Galējais rezultāts tiek ieskaitīts par to komandu un
to divizionu, kurā spēlētājs noslēdz čempionātu.  

12. Vietu sadalījums vienādu punktu gadījumā.
12.1. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāka vieta tiek
 noteikta pēc šādiem rādītājiem: 
– Pēc savstarpējām spēlēm par visu čempionātu;
– Pēc labākā vidējā rezultāta par visu čempionātu;
– Pēc ķegļu summas savstarpējās spēlēs.

13. Nomaiņa.
13.1. Sacensību laikā nomaiņas var būt neierobežotā skaitā.
13.2. Spēles laikā nomaiņas ir aizliegtas.
13.3. Nomaiņa var tikt veikta pirms katras spēles sākuma. Jaunā spēlētāja uzvārdam ir
 jābūt attēlotam protokolos.

14. Jaunu spēlētāju pieteikšana.
14.1. Jaunus spēlētājus var pieteikt jebkurā laikā līdz spēles sākumam.
14.2. Jaunais dalībnieks var uzsākt spēli pēc tam kad ir nomaksāta dalības maksa.
14.3. Ja komandā spēlē nereģistrēts dalībnieks, tad komandai uzliek tehnisko sodu –
zaudējumu ar rezultātu 0:10, bet individuālie rezultāti legālajiem spēlētājiem paliek  spēkā.
Vainīgā spēlētāja individuālais rezultāts tiek anulēts.
14.4. Ir aizliegts pieteikt jaunus spēlētājus čempionāta divās pēdējās tūrēs.

 15. Pārejas.
15.1. Spēlētāju pāreja no vienas komandas uz otru ir atļauta tikai transfēru logu laikos – 17.12.2018-07.01.2019 un 01.03.2019-11.03.2019. 
15.2. Mainot komandu transfēra logu laikā, spēlētājam nav no jauna jāmaksā dalības maksa.

16. Spēļu pārcelšana.
16.1. Spēļu pārcelšana ir aizliegta.
16.2. Spēļu pārcelšana ir iespējama aparatūras bojājuma gadījumos, ja nav pieejami rezerves
celiņi.
16.2.1. Ja spēli nav iespējams turpināt aparatūras bojājuma dēļ, tiek piedāvāti citi celiņi ar
tekošo rezultātu saglabāšanu. Šajā gadījumā eļļa tiek uzklāta atkārtoti. Ja visi celiņi ir aizņemti,
tad, pēc komandu saskaņojuma, spēles tiek turpinātas tajā pašā dienā pēc tam, kad atbrīvojas
celiņi, vai arī spēle tiek pārcelta uz citu dienu, saglabājot tekošos rezultātus.
16.2.2. Komandām ir tiesības lūgt pārcelt spēli pēc 30 minūtes ilgas pauzes.
16.3. Spēļu pārcelšana ir iespējama, ja boulingā tiek rīkots kāds pasākums.

17. Spēle nelīdzvērtīgos sastāvos
17.1. Gadījumā, ja komandā pietrūkst viens spēlētājs, tiek piemēroti “aklā rezultāta” noteikumi, kas darbojas pēc sekojošā principa: spēlētājam, kas nav ieradies uz spēli, tiek ieskaitīti sliktākā rezultāta ieguvēja punkti šajā partijā, atņemot no tā 20%. Klātesošiem spēlētajiem ir aizliegts veikt metienus tā spēlētāja vietā, kas nav ieradies.
17.1.2. Ja pretinieku pāri viena no komandām ir vairākumā, spēlētājiem ir aizliegts pēc savstarpējās vienošanās spēlēt “2 pret 2”. Komandām ir jāspēlē “3 pret 2” ar aklā rezultāta piemērošanu.
17.2. Komanda, kurai trūkst viens spēlētājs, ir tiesīga uzaicināt jebkuru spēlētāju no jebkuras līgas komandas – senioru (vecāki par 45 gadiem) vai junioru (nav vecāki par 16 gadiem). Protokolā šīs spēlētājs ir jāieraksta kā “pieaicinātājs”. Šī spēlētāja rezultāts tiek ņemts vērā tikai komandas summā un netiek ieskaitīts spēlētāja individuālajā reitingā.
17.2.1. Komanda ir tiesīga pieaicināt ne vairāk par diviem spēlētājiem. Pieaicinātie spēlētāji nedrīkst mainīties savā starpā.
17.3. Komanda nedrīkst piedalīties spēlē, ja tās sastāvā ir tikai viens spēlētājs.

18. Neierašanās uz spēli.
18.1. Ja komanda neierodas uz spēli, tad tai tiek noteikts zaudējums 0:10. Komandai ir jāapmaksā  sods 27 EUR apmērā, kas ir celiņu īres maksa.
18.2. Ja komanda tiek izslēgta no sacensībām, visas iepriekš samaksātās iemaksas netiek atgrieztas. Šīs komandas vietā organizatori ir tiesīgi aicināt jebkuru citu komandu pēc saviem uzskatiem. Jaunai komandai tiek piešķirti izslēgtas komandas punkti. Gadījumā, ja jaunā komanda nepiesakās, tad visām komandām, kas vēl neizspēlēja savus mačus ar izslēgto komandu, ir jāizspēlē mačs bez pretinieka. Pretiniekam  tiks piešķirts kopējais vidējais rezultāts katrā partijā, ņemot vērā nospēlēto spēļu rezultātus pirms izslēgšanas. Izslēgtās komandas spēlētāju individuālie rezultāti paliek spēkā, ja spēlētājs turpina dalību čempionātā citā komandā. 
18.3. Ja komanda nokavē pirmā freima sākumu, tad saņem par pirmo partija 0 punktus. Taču nokavējusī komanda var spēlēt maču no otrās, trešās vai ceturtās partijas.

19. Protokola noformēšanas kārtība.
19.1. Protokolu aizpilda un paraksta komandas kapteiņi vai komandas pārstāvis
(kapteiņa prombūtnes laikā).
19.2. Aizpildītais protokols ir jānodod tiesnesim tajā pašā dienā, uzreiz pēc sacensībām.   

20. Apelācijas iesniegšanas kārtība (protests).
20.1. Apelācija var tikt iesniegta par reglamenta pārkāpumiem, neobjektīvu tiesāšanu,   sliktu sacensību tehnisko nodrošinājumu un citiem faktoriem, kas ietekmējuši spēles rezultātu.
20.2. Apelācija var tikt iesniegta diennakts laikā pēc kārtas spēļu beigām.
20.3. Apelācija jāiesniedz rakstiskā vai elektroniskā veidā adresējot spēļu  organizatoram vai
sacensību galvenajam tiesnesim. Dokumentā īsi un konkrēti ir jāizskaidro apelācijas būtība.
20.4. Apelāciju var iesniegt tikai komandas pārstāvis.
20.5. Apelācijas izskatīšana notiek nedēļas laikā un lēmumu paziņo pirms nākamās  spēļu kārtas.

21. Apmaksas kārtība.
21.1. Dalības maksa 20,- EUR no katra spēlētāja, LABA privilēģiju kartes īpašniekiem 15,- EUR. Visi maksājumi par dalību turnīrā ir jāsamaksā līdz sacensību sākumam.
21.2. Komandas dalības maksa katrā tūrē – 27 EUR. Jāsamaksā līdz katras kārtas spēļu sākumam vai par vairākām kārtām uz priekšu, vai arī par visu čempionātu.

22. Apbalvošana.
Apbalvoti tiek katras divīzijas uzvarētāji.
22.2. Pēc visa čempionāta tiek pasniegtas sekojošās godalgas:

Komandu:
– Uzvarētāji un medaļnieki – kauss un medaļas;
– Balva par labāko summu visā turnīrā (labākais vidējais);
– Balva par labāko rezultātu vienā spēlē (4 partijas);
– Balva par labāko rezultātu vienā spēlē (1 partija);

Individuālās (vīrieši un sievietes):    
– Individuālā reitinga uzvarētājiem un pārējām godalgotām vietām – kausi;
– balva par labāko sēriju (četras partijas) ;
– balva par labāko rezultātu;
– balva labākajam kapteinim.

Grand fināls:

– divizionu uzvarētāji – kauss;
– 1.-4. vietas katrā divizionā – naudas balvu fonds.

23. Pārējie noteikumi.
23.1. Ja rodas situācija (problēma), kas nav noteikta ar reglamentu, kā arī strīdu
gadījumos, doto situāciju individuālajā kārtībā izskata sacensību organizatoru
komiteja. Pēc vajadzības problēmu var izskatīt Līgas kapteiņu Padome. Galīgo
lēmumu pieņem LABA valde. 

843 Kopā apskatīts 4 Apskatīts šodien

Komentāri

komentāri

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Read previous post:
Arnar Davið Jónsson no Islandes uzvar savu pirmo EBT titulu

Arnar Davið Jónsson ir pirmais boulinga spēlētājs no Islandes, kurš uzvarējis kādā no Eiropas Boulinga Tūrēm. Finālā tika uzvarēts Carsten Warming Hansen no...

Close