Godājamie spēlētāji!

Apsveicam visus ar jaunas sezonas sākšanos. Novēlam labu garstāvokli un veiksmīgus sportiskus panākumus.
12-13.09. Startē jaunā ABL sezona.
05.10. Sākas ABL Kausa spēles.

Logo 17.ABL

Visas ABL čempionāta spēles notiks Pepsi Boulinga Centrā. Spēļu sākums plkst.19.00.
Visas ABL Kausa spēles notiks Bowlero Boulinga Centrā. Spēļu sākums plkst.19.00.

Aicinām iepazīties ar svarīgāko informāciju:

 1. Sīkāku informāciju par ABL un Kausa spēlēm lasiet 17.ABL reglamentā;
 2. Papildus informāciju Jūs varat iegūt pie sacensību organizatoriem – Nikolajs (t.29505900), Karīna (t.20092131);
 3. Pieteikšanās ABL Kausa spēlēm notiks līdz 20.09. (ieskaitot);
 4. Līgā dalību pieteikušas 30 komandas. Bronze divizionā spēles uzsāks 6 komandas, tāpēc šajā divizionā tiks izspēlētas Position Round spēles. Ja čempionāta norises laikā sacensībām pievienosies 1 vai vairākas komandas Position Round tiks atcelts.

Svarīgākās izmaiņas noteikumos:

 1. Tiek atceltas dubultlicences. Katrs spēlētājs var spēlēt tikai vienā komandā. Izņēmums – pieaicinātie spēlētāji;
 2. Pieaicināto spēlētāju noteikumi ir vienkāršoti. Tagad netiks ņemts vērā pieaicinātā vecums vai citi parametri. Katram divizionam tiek noteikts maksimālais spēlētāja vidējais rezultāts, kas būs jāizpilda, lai pieaicinātu spēlētāju.

Bronze divizons – 175;
Silver diviizons – 185;
Gold divizions – 195;
Platinum diviizons – bez ierobežojumiem;

 1. Viens spēlētājs drīkst mainīt komandu 4 reizes sezonā, bet ne vairāk kā 1 reizi katrā kārtā un nedrīkst atgriezties komandā, kurā jau spēlēja tekošajā sezonā;
 2. Spliti vairs netiek ņemti vērā;
 3. Sezonas licence maksā 50 eur;
 4. Vienas spēles maksa – 45 eur no komandas;
 5. Neizmirstiet reģistrēt savas auto mašīnas pie boulinga centra administratora.

Jūsu LABA.

Spēļu grafiks: 17.ABL Spēļu grafiks_1.Kārta – /04.09./ doc
17.ABL_Spēļu grafiks_1.Kārta – docx
Eļļa 1. kārta: Eļļas programma 17.ABL – /04.09./


Уважаемые игроки!

Поздравляем всех с началом нового сезона. Желаем отличного настроения и хороших спортивных достижений.
12-13.09. Стартует новый чемпионат ABL.
05.10. Начинаем Кубок ABL.

Logo 17.ABL

Все игры Чемпионата ABL проходят в Pepsi Centrs. Начало игр в 19.00.
Все игры Кубка ABL проходят в Bowlero. Начало игр в 19.00.

Предлагаем ознакомиться с наиболее важной информацией перед началом соревнований:

 1. Подробную информацию о чемпионате и кубке ABL читайте в регламенте 17.ABL.
 2. Любую дополнительную информацию можно получить непосредственно у организаторов соревнований – Николай (т.29505900), Карина (т.20092131).
 3. Заявиться для участия в Кубке ABL необходимо до 20.09. (включительно).
 4. В лигу заявилось 30 команд. В дивизионе Bronze сезон начинают 6 команд, поэтому там предусмотрен тур Position Round. Если в ходе чемпионата добавятся одна или больше команд, Position Round будет отменён.

Основные изменения в правилах:

 1. Отменяется система двойных лицензий. Каждый игрок сможет играть только за одну команду. Исключение – приглашенные игроки.
 2. Правила приглашённых игроков упрощены. Теперь не иметь значения ни возраст, ни принадлежность игрока к дивизиону. Для каждого дивизиона установлен максимальный средний, который надо будет принимать во внимание приглашая игрока:

Дивизион Bronze – 175;
Дивизион Silver – 185;
Дивизион Gold – 195;
Дивизион Platinum – без ограничений.

 1. Один игрок может переходить из команды в команду 4 раза за сезон, но не более одного раза в каждом круге и не может вернуться в команду, в которой уже играл в текущем сезоне.
 2. Сплиты больше не фиксируем.
 3. Лицензия за сезон стоит 50 eur..
 4. Стоимость одной игры – 45 eur с команды.
 5. Не забывайте регистрировать стоянку своих машин.

Ваша LABA.

Spēļu grafiks: 17.ABL Spēļu grafiks_1.Kārta – /04.09./ doc
17.ABL_Spēļu grafiks_1.Kārta – docx
Eļļa 1. kārta: Eļļas programma 17.ABL – /04.09./

Share This

Share This

Share this post with your friends!