LABA – Informācija:

Uzmanību!

  • Sakarā ar to, ka komanda TMRE Revolution ir pārtraukusi savu dalību mūsu līgā, ir pieņemts sekojošs lēmums:

Lai saglabātu sportisko principu komandu rotācijai starp divizioniem ir nozīmētas divas pārspēles: Universal Services – Korness un RTU – BASK APS;

  • Jauna komanda uzsāks savu dalību no Bronze diviziona;
  • Sakarā ar to, ka 18. novembris ir svētku diena, Platinum diviziona tūre tiek pārnesta uz 21. decembri;
  • Atgādinām pamata shēmu otrajā aplī:
  • Tiks uzklāts jauns eļļojums (skatīties 9.ABL_Eļļa-2.Aplis);
  • Komandu punkti tiks skaitīti no 0, individuālais reitings turpinās;
  • Pēc 2 apļa pamatspēļu beigām tiks izspēlēta papildus tūre Position Round, kas noritēs uz jaukta eļļojuma – uz viena celiņa tiks uzklāts eļļojums no 1 apļa – uz otra eļļojums no otrā čempionāta apļa. Position Roundā iegūtie punkti tiks skaitīti kopējā punktu skaitā.
  • Komandu rotācija starp divizioniem notiks pēc sekojoša principa – 1 un 2 vieta automātiski kvalificējas augstākam divizionam; 8 un 9 vieta automātiski izkrīt no diviziona. 6 un 7 vieta veic pārspēles ar 3 un 4 vietas ieguvējām no blakus diviziona.

cropped-Untitled-8.jpg

LABA – Informācija:

Внимание!

1) В связи с тем, что команда TMRE Revolution снялась с соревнований и в лигу вводится новая команда, принято следующее решение:

Что бы соблюсти спортивный принцып ротации команд между дивизионами, назначено две переигровки: Universal Services – Korness и RTU – BASK APS.

2) Новая команда стартует в лиге с дивизиона Bronze.

3) В связи с тем, что 18 ноября является праздничным днём, тур в дивизионе Platinum переносится на 21 декабря.

4) Напоминаем основные моменты схемы проведения чемпионата во втором круге:

– ставится новая программа масла (см. 9.ABL_Eļļa-2.Aplis);

– командные очки обнуляются, а индивидуальный рейтинг продолжается;
– после окончания игр второго круга предусмотрен дополнительный тур – Position round, который будет проходить на смешанных маслах – на одной дорожке ставится масло 1-го круга, на второй – масло 2-го круга. Результаты Position round идут в общий зачёт.
– Ротация команд происходит по принципу – 1 и 2 места идут вверх напрямую, 8 и 9 места идут вниз напрямую. Места 6 и 7 переигрывают с местами 3 и 4 из соседних дивизионов.
2679 Kopā apskatīts 4 Apskatīts šodien
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Read previous post:
Average book 01.11.

AVERAGE BOOK pēdējo reizi papildināts 01.11.

Close