Īpašu uzmanību pievērsiet punktiem:
17.1.
17.2.
17.3.

                 9.AMATIERU BOULINGA LĪGA                 

REGLAMENTS

 1. Sacensību statuss.

1.1. Komandu sacensības.

 1. Organizatori.

2.1. Latvijas Amatieru boulinga asociācija (LABA).

 1. Sacensību norises vieta un laiks.

3.1. „Spāre boulings”, Spāres iela 3.

3.2. Regulārā turnīra sākums – 2015.gada 7. Septembrī.

3.3. Regulārā turnīra beigas – 2016.gada 28. Janvārī.

 1. Kontakti.

4.1. Sacensību direktors – Nikolajs Ļevikins, tālr. (+371) 29505900, e-mail: rc@neonet.lv

4.2. Sacensību galvenais tiesnesis – Karina Maslova, tālr. (+371) 29214412, e-mail: karina.maslova@zelta.lv

 1. Dalībnieki

5.1. Komandā ir jāpiesaka ne mazāk kā 3 (trīs) dalībnieki. Maksimālo dalībnieku skaits nav ierobežots.

5.2. Komandas sastāvā var tikt iekļauti pieaugušie un bērni vecumā no 12 gadiem.

5.3. Spēlē vienlaicīgi piedalās 3 dalībnieki.

5.4. Sievietes, bērni līdz 16 gadu vecumam un vīrieši vecāki par 60 gadiem (čempionāta sākumā) iegūst 8 punktu handikapu katrā spēlē. Sievietes vecākas par 55 gadiem iegūst 12 punktu handikapu katrā spēlē.

 1. Nosaukums.

6.1. Komandas nosaukumam ir jābūt paziņotam pieteikumā un to piešķir pati komanda.

 1. Formas un bumbas.

7.1. Komandai ir jābūt tērptai vienādā apģērbā (polo vai t-krekli).

7.2. Vīrieši spēlē biksēs, sievietes – biksēs, šortos vai sporta svārkos. Karstā laikā vīrieši var spēlēt garos šortos (bridžos) vai īsajos sporta šortos.

 1. Kārtība.

Sacensību laikā spēļu zonā Aizliegts:

8.1. Atrasties ne sporta (boulinga apavi) apavos.

8.2. Atrasties alkohola vai narkotisko vielu iedarbībā, smēķēt.

8.3. Nepiedienīgi uzvesties – trokšnot, traucēt citus spēlētājus, iet citu spēlētāju zonā.

8.4. Atrasties nepiederošām personām, kuras nepiedalās spēlē, nav spēļu organizatori vai tehniskie darbinieki.

 1. Eļļu programma.

9.1. Eļļas programma tiek nopublicēta oficiālajā LABA mājas lapā ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms čempionāta sākuma. Otrā apļa eļļas programma tiek nopublicēta oficiālajā LABA mājas lapā ne vēlāk kā vienu tūri pirms pirmā apļa beigām.

 1. Sacensību shēma.

10.1. Čempionāts notiek četrās divīzijās (Platinum, Gold, Silver, Bronze). Katrā divizionā spēlē komandas. Visās divīzijās sacensības notiek pēc vienādiem noteikumiem.

10.2. Čempionāts notiek pēc sekojošās shēmas:

10.2.1. Pirmajā posmā komandas spēlē divus apļus (savā starpā divas reizes) uz divām dažādām eļļām. Pēc tam tiek spēlēta papildus tūre – Position Round – uz jauktās eļļas – uz viena celiņa ir 1. apļa eļļa, uz otra celiņa ir 2. apļa eļļa. Kopā čempionātā tiek spēlētas 17 tūres.

10.3. Komandu un individuālais reitings katrā divīzijā tiek skaitīts atsevišķi.

10.4. Komandu rotācija starp divīzijām notiek šādi:

pēc pirmā apļa komandas, kas palika pēdējās vietās Platinum, Gold un Silver divīzijās, pāriet zemākajā divīzijā. Komandas, kas izcīnīja pirmās vietas Gold, Silver un Bronze divīzijās, pāriet augstākajā divīzijā.

– komandas, kuras pēc sezonas noslēguma ieņem 7. un 8. vietu Platinum, Gold un Silver divīzijās, pāriet zemākajā divīzijā.

– komandas, kuras pēc sezonas noslēguma ieņem 1. un 2. vietu Gold, Silver un Bronze divīzijās, pāriet augstākajā divīzijā.

– komandas, kuras pēc sezonas noslēguma ieņem 5. un 6. vietu Platinum, Gold un Silver divīzijās, kā arī 3. un 4. vietu Gold, Silver un Bronze divīzijās, piedalās izslēgšanas spēlēs, kas notiek pēc Round Robin sistēmas, katra komanda spēlē ar katru komandu pa vienai spēlei. Divas labākās komandas pēc izslēgšanas spēlēm pāriet augstākajās divīzijās, divas vājākās komandas – zemākajās divīzijās.

10.5. Komandas spēlē pēc cross-line principa.

10.6. Pirms katras kārtas notiek 10 minūšu iesildīšanās.

 1. Punktu un handikapu skaitīšanas kārtība.

11.1. Katra spēle sastāv no 4 partijām, par uzvaru katrā spēlē tiek piešķirti 2 punkti, pluss 2 punkti par labāko komandas spēļu summu četrās spēlēs.

11.2. Neizšķirta rezultāta gadījumā katra komanda saņem pa vienam punktam. Tādejādi, spēles rezultāta varianti ir: 10:0, 9:1, 8:2, 7:3, 5:5.

11.3. Komandu sacensībās visi punkti skaitās kopā ar handikapu.

11.4. Individuālajos reitingos handikapi netiek ņemti vērā.

11.5.Kopējais individuālais reitings tiek rēķināts tikai spēlētājiem, kuri sezonā ir nospēlējuši vismaz 20 partijas.

11.6. Individuālais reitings “seko līdzi” spēlētājam. Tas ir, komandas pārejas gadījumā no vienas divīzijas uz citu pēc pirmā apļa, spēlētājiem saglabājas reitings (vidējais rezultāts), kas tika iegūts, spēlējot pirmajā aplī citā divīzijā.

 1. Vietu sadalījums vienādu punktu gadījumā.

12.1. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstāka vieta tiek noteikta pēc šādiem rādītājiem:

– Pēc savstarpējām spēlēm visā čempionātā.

– Pēc labākas kopējās ķegļu summas visā čempionātā.

– Pēc ķegļu summas savstarpējās spēlēs.

 1. Nomaiņa.

13.1. Sacensību laikā nomaiņas var būt neierobežotā skaitā.

13.2. Spēles laikā nomaiņas ir aizliegtas.

13.3. Nomaiņa var tikt veikta pirms katras spēles sākuma. Jaunā spēlētāja uzvārdam ir jābūt attēlotam protokolos.

 1. Jaunu spēlētāju pieteikšana.

14.1. Jaunus spēlētājus var pieteikt jebkurā laikā līdz spēles sākumam.

14.2. Jaunais dalībnieks var uzsākt spēli pēc tam kad ir nomaksāta dalības maksa.

14.3. Ja komandā spēlē nereģistrēts dalībnieks, tad komandai uzliek tehnisko sodu – zaudējumu ar rezultātu 0:10, bet individuālie rezultāti legālajiem spēlētājiem paliek spēkā. Vainīgā spēlētāja individuālais rezultāts tiek anulēts.

14.4. Platinum divīzijā ir aizliegts pieteikt jaunus spēlētājus čempionāta divās pēdējās tūrēs.

 1. Pārejas.

15.1. Spēlētāju pāreja no vienas komandas uz otru ir atļauta gan sava diviziona ietvaros, gan starp divizioniem. Spēlētāju pāreju skaits nav ierobežots. Pārejas uz jebkuru no savām iepriekšējām komandām ir aizliegtas.

15.2. Pēdējās divās čempionāta kārtās spēlētāju pārejas no vienas komandas uz otru ir aizliegtas.

15.3. Mainot komandu spēlētājam ir no jauna jāsamaksā dalības maksa.

 1. Spēļu pārcelšana.

16.1. Katrai komandai ir atļauts pārcelt ne vairāk kā vienu spēli visas sezonas garumā.

16.2. Ja komanda vēlās pārcelt spēli, tad tas jādara zināms pretinieku komandai un organizatoriem ne vēlāk kā 1(vienu) dienu pirms spēles.

16.3. Spēles laiks var tikt pārcelts tikai ar pretinieku komandas piekrišanu un par to ir jāinformē sacensību galvenais tiesnesis.

16.4. Komandām ir jānosaka jaunais spēles laiks un jāsaskaņo to ar sacensību galveno tiesnesi.

16.5. Komanda, kuras dēļ spēles tiks pārceltas, veic papildus iemaksu 20,- EUR apmērā.

16.6. Ja noteiktajā laikā komandām spēle nenotiek, komandai, kura bija ierosinājusi pārcelšanu, tiek ieskaitīts tehniskais zaudējums 0:10, savukārt pretiniekam ir pienākums izspēlēt šo spēli. Gadījumā, ja arī pretinieku komanda (kas piekrita spēles pārcelšanai)  neizspēlē šo spēli, tad arī viņi saņem 0 punktus.

16.7. Ja spēle notiek dārgākā laikā, nekā tika pasūtīti celiņi no organizatoru puses, tad starpību piemaksā komanda, kas bija pārcelšanas iniciators.

16.8. Gadījumā, ja spēles pārcelšana nav iespējama, ir atļauts spēlēt divu vai pat viena spēlētāja sastāvā. Šajā gadījumā par katru klāt neesošu spēlētāju komandai tiek pieskaitīti šādi punkti: Platinum divīzijā – 140 punkti, Gold divīzijā – 130 punkti, Silver divīzijā – 120 punkti, Bronze divīzijā – 110 punkti katrā spēlē par katru klāt neesošu spēlētāju. Pie tam, klāt esošiem spēlētājiem ir aizliegts veikt metienus klāt neesošu spēlētāju vietā.

16.9. Ja spēli nevar pabeigt tehnikas bojājumu dēļ, tad tiek ierādīti celiņi un pārcelti rezultāti. Eļļa šajā gadījumā tiek uzklāta no jauna. Ja visi celiņi ir aizņemti, tad, saskaņojot ar komandām spēle turpinās, kad atbrīvojas celiņi vai citā dienā, saglabājot rezultātus.

 1. Neierašanās uz sacensībām.

17.1. Ja komanda neierodas uz spēli, tad tai tiek noteikts zaudējums 0:10. Komandai ir jāapmaksā celiņu īres maksa 22 EUR apmērā.

17.2. Ja komanda tiek izslēgta no sacensībām, iepriekš samaksātās dalības maksas netiek atgrieztas.

17.3. Ja komanda nokavē pirmā freima sākumu, tad saņem par pirmo partiju 0 punktus. Taču nokavējusī komanda var spēlēt maču no otrās, trešās vai ceturtās partijas.

 1. Protokola noformēšanas kārtība.

18.1. Protokolu aizpilda un paraksta komandas kapteiņi vai komandas pārstāvis (kapteiņa prombūtnes laikā).

18.2. Aizpildītais protokols ir jānodod tiesnesim tajā pašā dienā, uzreiz pēc sacensībām.

 1. Apelācijas iesniegšanas kārtība (protests).

19.1. Apelācija var tikt iesniegta par reglamenta pārkāpumiem, neobjektīvu tiesāšanu, sliktu sacensību tehnisko nodrošinājumu un citiem faktoriem, kas ietekmējuši spēles rezultātu.

19.2. Apelācija var tikt iesniegta diennakts laikā pēc kārtas spēļu beigām.

19.3. Apelācija jāiesniedz rakstiskā vai elektroniskā veidā adresējot spēļu organizatoram vai sacensību galvenajam tiesnesim. Dokumentā īsi un konkrēti ir jāizskaidro apelācijas būtība.

19.4. Apelāciju var iesniegt tikai komandas kapteinis (vadītājs).

19.5. Apelācijas izskatīšana notiek nedēļas laikā un lēmumu paziņo pirms nākamās spēļu kārtas.

 1. Apmaksas kārtība.

20.1. Dalības maksa 15,- EUR no katra spēlētāja, LABA privilēģiju kartes īpašniekiem 10,- EUR. Visi maksājumi par dalību turnīrā ir jāsamaksā līdz sacensību sākumam.

20.2. Komandas dalības maksa katrā tūrē – 22 EUR. Jāsamaksā līdz katras kārtas spēļu sākumam vai par vairākām kārtām uz priekšu, vai arī par visu čempionātu.

 1. Apbalvošana.

Apbalvoti tiek katras divīzijas uzvarētāji.

21.1. Komandas:

Uzvarētāji un medaļnieki – kauss un medaļas;

Balva par labāko summu visā turnīrā (labākais vidējais);

Balva par labāko rezultātu vienā spēlē (3 partijas);

Balva par labāko rezultātu vienā spēlē (1 partija);

21.2. Individuāli (vīrieši un sevietes):

Individuālā reitinga uzvarētājiem un pārējām godalgotām vietām – kausi;

balva par labāko sēriju (trīs partijas) ;

balva par labāko rezultātu;

balva labākajam kapteinim.

 1. Pārējie noteikumi.

22.1. Ja rodas situācija (problēma), kas nav noteikta ar reglamentu, kā arī strīdu gadījumos, doto situāciju individuālajā kārtībā izskata sacensību organizatoru komiteja. Pēc vajadzības problēmu var izskatīt Līgas kapteiņu Padome. Galīgo lēmumu pieņem LABA valde.

10046 Kopā apskatīts 2 Apskatīts šodien
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Read previous post:
Nometne pie Genādija Sidorenko

Treniņu nometne ar Genādiju Sidorenko. Norises laiks - 18-22 novembris. Kopējais nodarbību norises laiks - 18 stundas.

Close