ABL Kapteiņu sapulcē, kas norisinājās boulinga centrā Bowlero tika pieņemti vairāki jauni noteikumi. Ar tiem iepazīties varat zemāk.

ABL Kapteiņu sapulce.
Ir apstiprināti sekojoši noteikumi:
1. Jauns čempionāta formāts.
2. Palielināta komandas iemaksa par tūri – 27 eiro.
3. Balvu fonda palielināšana – 2800 eiro. 700 eiro katram divizionam.
4. Spēļu grafiks septembrim.
Uzmanību!
Septembrī visi divizioni spēlē Bowlero boulinga centrā:
Platinum – 12.09. un 26.09.
Gold – 10.09. un 24.09.
Silver – 17.09. 
Bronze – 19.09.
Sākot ar oktobri Silver un Bronze divizioni spēlēs Fantasy Park. Divizionu spēļu grafiki tiks publicēti pirmdien, 03.09.

 
Собрание капитанов ABL.
Утверждены следующие решения:
1. Новый формат Чемпионата.
2. Увеличение взноса за игру до 27 евро с команды.
3. Увеличение призового фонда до 2800 евро. По 700 евро на каждый дивизион.
4. График игр на сентябрь. 
Внимание!
В сентябре все дивизионы играют в Bowlero:
Platinum – 12.09. и 26.09.
Gold – 10.09. и 24.09.
Silver – 17.09. 
Bronze – 19.09.
Начиная с октября дивизионы Silver и Bronze играют в Fantasy Park.
Графики по дивизионам будут опубликованы в понедельник, 03.09.
666 Kopā apskatīts 1 Apskatīts šodien

Komentāri

komentāri

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Read previous post:
2TenPinLīgas 2018 rezultāti

Noslēgusies 2 TenPin Līgas sezona un par sezonas uzvarētājiem ir kļuvuši komandas Sinulki dalībnieki – Artemijs Hudjakovs, Igors Plade.

Close