Šajā rakstā Jūs atradīsiet informāciju(statistiku) par lētākajiem boulinga centriem Latvijā. Šai informācijai ir tīri informatīvs raksturojums un vidējie izcenojumi tika aprēķināti 10.01.2016. Iespējams, ka kādam no boulinga centriem ir mainijies izcenojums un mums par to internetā nav izdevies atrast informāciju. Vietu sadalījums tiek noteikts ņemot vērā 2h spēli.

Izanalizējot iegūto informāciju var izdarīt sekojošus secinājumus: Lētākais boulinga centrs Latvijā ziemas sezonā ir Dzintara boulinga centrs (Liepāja).

Ja skatās tikai Rīgas boulinga centrus, tad situācija ir sekojoša: lētākais boulinga centrs Rīgā gan darbdienās, gan brīvdienās ir Boulinga centrs Spāre.

Lētāko boulinga centru saraksts pa dienām! Cenas norādītas EUR.

В этой статье вы найдёте информацию (статистику) о самых дешёвых боулинг-центрах в Латвии. Эта информация носит чисто информативный характер и средние расценки рассчитаны на 10.01.2016. Возможно, что в каком-нибудь боулинг-центре поменялись цены и нам об этом не удалось найти информацию в интернете. Места распределены, исходя из стоимости 2-х часовой игры.

Проанализировав полученную информацию, можно сделать следующие выводы: самый дешёвый боулинг-центр в Латвии в зимнем сезоне – Dzintara boulinga centrs (Лиепая).

Если рассматривать только рижские боулинг-центры, то ситуация следующая: самый дешёвый боулинг-центр в Риге и в рабочие, и в выходные дни – Boulinga centrs Spāre.

Список самых дешёвых боулинг-центров по дням недели. Цены указаны в евро.

Pirmdiena – lētākais boulinga centrs ziemā Latvijā.

Понедельник – самый дешёвый боулинг-центр в Латвии в зимний период.

(vieta, boulinga centrs, pilsēta) Vidējais 1h spēle Vidējais 2h spēle
1. Dzintara boulinga centrs (Liepāja) 4.45 7.60
2. Boulinga centrs Spāre (Rīga) 7.50 11.50
3. Boulinga centrs Mēness (Rīga) 7.20 14.40

Pirmdiena – lētākais boulinga centrs vasarā Rīgā.

(vieta, boulinga centrs) Vidējais 1h spēle Vidējais 2h spēle
1. Boulinga centrs Spāre 7.50 11.50
2. Boulinga centrs Mēness 7.20 14.40
3. TOSS boulinga centrs 9.40 17.80

Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena – lētākais boulinga centrs ziemā Latvijā.

(vieta, boulinga centrs, pilsēta) Vidējais 1h spēle Vidējais 2h spēle
1. Dzintara boulinga centrs (Liepāja) 4.45 7.60
2. Boulinga centrs Spāre (Rīga) 7.00 10.83
3. Atpūtas centrs Dianda (Jelgava) 6.45 11.90

Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena – lētākais boulinga centrs ziemā Rīgā.

(vieta, boulinga centrs) Vidējais 1h spēle Vidējais 2h spēle
1. Boulinga centrs Spāre 7.00 10.83
2. Aktīvas atpūtas centrs Joker klubs 9.00 17.00
3. Boulinga centrs Mēness 9.60 19.20

Piektdiena – lētākais boulinga centrs ziemā Latvijā.

(vieta, boulinga centrs, pilsēta) Vidējais 1h spēle Vidējais 2h spēle
1. Dzintara boulinga centrs (Liepāja) 4.45 7.60
2. Boulinga centrs Spāre (Rīga) 7.67 11.83
3. Atpūtas centrs Dianda (Jelgava) 7.75 14.50

Piektdiena – lētākais boulinga centrs ziemā Rīgā.

(vieta, boulinga centrs) Vidējais 1h spēle Vidējais 2h spēle
1. Boulinga centrs Spāre 7.67 11.83
2. Aktīvas atpūtas centrs Joker klubs 9.00 17.00
3. Boulinga centrs Unimars 11.75 22.50

Sestdiena – lētākais boulinga centrs ziemā Latvijā.

(vieta, boulinga centrs, pilsēta) Vidējais 1h spēle Vidējais 2h spēle
1. Dzintara boulinga centrs (Liepāja) 6.00 10.70
2. Boulinga centrs Spāre (Rīga) 11.00 17.00
3. Atpūtas centrs Dianda (Jelgava) 9.50 18.00

Sestdiena – lētākais boulinga centrs ziemā Rīgā.

(vieta, boulinga centrs) Vidējais 1h spēle Vidējais 2h spēle
1. Boulinga centrs Spāre 11.00 17.00
2. Aktīvas atpūtas centrs Joker klubs 10.00 19.00
3. Boulinga un izklaides centrs Fantasy Park 16.00 26.00

Svētdiena – lētākais boulinga centrs ziemā Latvijā.

(vieta, boulinga centrs, pilsēta) Vidējais 1h spēle Vidējais 2h spēle
1. Dzintara boulinga centrs (Liepāja) 6.00 10.70
2. Boulinga centrs Spāre (Rīga) 9.50 14.50
3. Atpūtas centrs Dianda (Jelgava) 8.90 16.80

Svētdiena – lētākais boulinga centrs ziemā Rīgā.

(vieta, boulinga centrs) Vidējais 1h spēle Vidējais 2h spēle
1. Boulinga centrs Spāre 9.50 14.50
2. Aktīvas atpūtas centrs Joker klubs 10.00 19.00
3. Boulinga un izklaides centrs Fantasy Park 12.50 25.00

Boulinga centru izcenojumi pa dienām:

 

 

 

Pamācība kā lietot tabulas, atrodama šeit: https://www.vissparboulingu.lv/boulinga-centri-latvija/

Помощь как использовать таблицы – здесь https://www.vissparboulingu.lv/boulinga-centri-latvija/

Vidējais izcenojums tiek rēķināts sekojoši:
Piemēram,Boulinga centrs “Spāre” – svētdiena – Boulinga centrā ir sekojošas cenas par spēles 2h : 13.00 EUR un 14.00 EUR. Vidējais tiek rēķināts sekojoši: 13.00 + 14.00 =27.00/2=13.50+ apavu cena (1 EUR) = 14.50.
Ja manat kādu kļūdu izcenojumos lūdzu norādiet par to komentāros vai rakstot mums uz e-pastu.

Средние расценки рассчитаны следующим образом:
Например, Boulinga centrs “Spāre” – воскресенье – в боулинг-центре следующие цены на 2-х часовую игру : 13.00 EUR и 14.00 EUR. Средний рассчитывается таким образом: 13.00 + 14.00 =27.00/2=13.50+ цена обуви(1 EUR) = 14.50.
Если заметите какую-нибудь ошибку в расценках, прошу, укажите это в комментариях или пишите нам на э-почту.

2527 Kopā apskatīts 3 Apskatīts šodien

Komentāri

komentāri

Share This

Share This

Share this post with your friends!