Godājamie spēlētāji!

Kamēr visi “nav atgājuši” no boulinga un aizgājuši vasaras brīvdienās, gribam Jums lūgt izteikt savu viedokli, aizrādījumus par pagājušo sezonu. Kā arī uzklausīsim Jūsu ieteikumus par nākošo sezonu. Vislabāk to izdarīt nevis watsapp grupās, bet personīgi Nikolajam vai Karīnai. Apsolām, ka neatstāsim bez uzmanības nevienu komentāru.

Uzreiz painformēšu par tiem jaunumiem un izmaiņām nākamajai sezonai, kas jau ir pieņemti:

 • Tiek atcelta dubultās licences spēlētājiem. Katrs spēlētājs var spēlēt tikai vienā komandā. Izņēmums – pieaicinātie spēlētāji.
 • Pieaicināto spēlētāju noteikumi tiks ievērojami vienkāršoti. Vairs netiks ņemts vērā ne vecums, ne piederība divizionam. Katram divizionam tiks noteikts maksimālais spēlētāja vidējais rezultāts, kas tiks ņemts vērā ja vēlēsieties pieaicināt kādu spēlētāju.
 • Visticamāk, ka tiks izmainīti noteikumi spēlētāju pārejai no vienas komandas uz citu. Tiek plānots palielināt spēlētāju pārejas reizes, jo sezona ir ļoti gara un čempionāta gaitā notiek daudz pārmaiņu komandās. Visas pārejas tiks strikti reglamentētas.
 • Vairs neplānojam vākt naudu par uzmestajiem Splitiem. Tā ir veca-laba tradīcija, kas vairs sevi neattaisno. Visi spēlē dažāda daudzuma spēļu, maksā dažāda lieluma naudas summu, bet svin visi vienādi. Sakarā ar to ir izlemts palielināt sezonas licences cenu, nosakot visiem dalībniekiem vienādu samaksas summu. Plānojam – 50 EUR no līgas dalībnieka. Savāktā nauda tiks izmantota, lai noorganizētu līgas aizvēršanas pasākumu. Licenču apmaksas laiks būs 2 mēneši.
 • Čempionātu domājam uzsākt kā ierasts otrajā vai trešajā Septembra mēneša nedēļā. Spēles visticamāk notiks Pepsi Centrā un Bowlero boulingā. Viss atkarīgs no tā kā noritēs sarunas ar boulinga centriem. Pagaidām varam tikai pateikt to, ka ir jāgatavojās, ka dalības cena pieaugs.
 • Komandu reģistrāciju uzsāksim uzreiz pēc tam, kad būsim veikuši pārrunas ar boulinga centriem. Ļoti ceram, ka tas notiks augusta mēneša sākumā.

Uzmanību!

Iepriekšēja reģistrācija uz nākamo sezonu jau ir sākusies. Pieteikumu iesniegt var kā komanda, tā arī atsevišķi spēlētāji, kuriem vēl nav komandas. Komandai pieteikumā jānorāda – komandas nosaukums, spēlētāju vārdi, uzvārdi un dzimšanas datumi, kā arī komandas kapteini.

Individuāla spēlētāja pieteikumā pietiek ar to, ka tiek noradīts vārds, uzvārds un dzimšanas datums.

 • Visticamāk, ka tiks atjaunota kluba sistēma. Tiks izskatīti varianti dažādu atlaižu iegūšanā kluba biedriem.
 • Vēl daudzi jaunumi ir izstrādes stadijā un mēs gaidām Jūsu atsauksmes un vēlmes, ieteikumus. Visas izmaiņas tiks atspoguļotas jaunās sezonas reglamentā un pirmssezonas preses relīzē.
 •  

Уважаемые игроки!

Пока все не остыли от боулинга и не разошлись на летние каникулы, хотим попросить вас высказывать свои мнения, оценки, замечания по уходящему сезону и, главное, предложения на новый сезон. Лучше всего это делать не в группах, а лично Николаю и/или Карине. Обещаем, что не оставим без внимания ни один комментарий.

Сразу проинформирую о тех новшествах и изменениях на новый сезон, по которым уже приняты решения:

 • Отменяется система двойных лицензий. Каждый игрок сможет играть только за одну команду. Исключение – приглашенные игроки.
 • Правила приглашённых игроков будут значительно упрощены. Не будут иметь значения ни возраст, ни принадлежность к дивизиону. Для каждого дивизиона будет установлен максимальный средний, который надо будет принимать во внимание приглашая игрока.
 • Скорее всего будет изменена система переходов из команды в команду. Планируется увеличить число разрешенных переходов, т.к. сезон очень длинный и по ходу чемпионата в командах происходит много изменений. Все переходы будут строго регламентированы.
 • Больше не планируем собирать деньги за сплиты. Это старая-добрая традиция, но она себя изжила. Все играют разное количество игр, платят разные суммы, а празднуют все на равных. В связи с этим решено увеличить стоимость лицензии на сезон, сделав плату одинаковую для всех участников лиги. Предварительно – 50 eur. Собранные деньги будут делиться на награждение и организацию закрытия лиги. На оплату лицензии будет дан срок 2 месяца.
 • Чемпионат планируем начать, как обычно, на второй или на третьей неделе сентября. Играть планируем в Pepsi Centrs и в Bowlero. Но всё зависит от того, как пройдут переговоры с боулинг центрами. Пока точно можем сказать, что надо приготовиться к повышению цен.
 • Регистрацию команд начнем сразу, как только закончим переговоры с площадками. Очень надеемся, что все произойдёт к началу августа.

Внимание!

Предварительная регистрация на новый сезон уже открыта. Подать заявку может как команда, так и отдельные игроки не имеющие команд. Команда должна указать в заявке – название, имена, фамилии и даты рождения игроков, кто капитан.

Для индивидуальной заявки игрока достаточно указать фамилию, имя и дату рождения.

 • Скорее всего возобновит работу клубная система. В зависимости от этого, будут рассмотрены варианты различных льгот для членов клубов.
 • Ряд вопросов находятся в работе, плюс мы ждём ваши отзывы и пожелания. Все изменения будут отражены в новом регламенте и в предсезонном пресс-релизе.

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!