Cienījamie spēlētāji!
Pēdējā laikā ir palielinājies spēļu pārcelšanas skaits. Tas sagādā lielas

neērtības gan organizatoriem, gan arī Jūsu kolēģiem – spēlētājiem.
Lūdzam Jūs izmantot pārcelšanas iespēju tikai ārkārtas gadījumos. Neaizmirstiet par “aklā rezultāta” noteikumu.

Sākot no 4. apļa tiek ieviesti papildus noteikumi:
1) Ir aizliegts izspēlēt spēles bez pretinieka ar turpmāku rezultātu salīdzināšanu;
2) Ja spēle tiek pārcelta, tā ir jāizspēlē līdz 6. tūres sākumam;
3) Reglamenta 16.5. punktā ir noteikts, ka pārcelšanas iniciators piemaksā papildus 20 EUR. Turpmāk šis noteikums būs obligāts. Pārspēlēt bez piemaksas varēs dienas laikā, spēlei beidzoties ne vēlāk kā plkst. 18.00;
4) 6. un 7. tūres spēles pārcelt nedrīkst.

Atgādinām, ka spēles pārcelšana ir iespējama tikai vienojoties ar pretinieku.

Uzmanību!

Atgādinām, ka pēdējā aplī tiek spēlēta papildus tūre – Position Round.
***     ***     ***
Уважаемые игроки.
В последнее время сильно увеличилось количество переносов игр. Это доставляет большие неудобства не только в организационном плане, но и вашим коллегам – игрокам.
Мы очень просим, не прибегать к переносам игр без крайней необходимости.
Не забывайте о правиле “слепого счёта”.

Начиная с 4-го круга вводятся дополнительные правила:
1) Запрещается проводить игры заочно – когда команды играют без соперника, с наложением результатов.
2) Если игра переносится, то она должна быть сыграна не позднее 6-го тура.
3) В пункте 16.5. Регламента указывается, что за перенос игры инициатор переноса доплачивает 20 евро. Теперь это правило будет обязательным. Переиграть без доплаты можно только в дневное время, что бы игра заканчивалась не позднее 18.00.
4) Игры 6-го и 7-го туров переносить нельзя.

Просим помнить, что перенос игры возможен только с согласия соперника.

Внимание!
Напоминаем, что в последнем круге проводится дополнительный тур – Position Round.

2385 Kopā apskatīts 2 Apskatīts šodien
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Read previous post:
Mēneša čempions – Februāris 2017

Turnīra "Mēneša čempions" - Februāra mēneša uzvarētājs: Artemijs Hudjakovs

Close