Godājamie boulinga draugi, pirms kārtējā 27 Latvijas čempionāta boulingā, mēs esam sagatavojuši interesantu informāciju par iepriekšējiem čempionātiem.

Diemžēl mums tā arī nav izdevies atrast rezultātus par 2003 gada Latvijas čempionātu. Ir zināmi tikai uzvarētāji un pāris tā dalībnieki. Šī iemesla dēļ visa statistika ir sagatavota neņemot vērā 2003. gada Latvijas čempionātu.

Informācija atjaunota PIRMS ČEMPIONĀTA – 2024 GADĀ.

1. Kopumā Latvijas čempionātā ir piedalījušies 369 dalībnieki. Vīrieši – 283; Sievietes – 86. /Всего в Чемпионатах Латвии приняли участие 369 человек. Женщины – 86, мужчины – 283./;

2. Visvairāk dalībnieku bija 2007 gadā – 78 (60 vīrieši un 18 sievietes). Visvairāk vīrieši ņēmuši dalību tajā pašā 2007 gadā, bet sievietes 2002 un 2007 gadā. Piedalījās 18 dalībnieces. /Больше всего участников было в 2007 году – 78. Из них женщин – 18, мужчин – 60. Среди мужчин больше всего участников было так же в 2007 году – 60, а среди женщин – в 2002 и 2007 годах – по 18 участниц./

3. Vismazāk dalībnieku bija 2021 gadā – 29 dalībnieki. Sievietes – 7, vīrieši – 22. Vismazāk vīriešu dalībnieki bija tajā pašā 2021 gadā, bet sievietes 2022 gadā – 6 dalībnieces. /Меньше всего участников было в 2021 году – 29 человек. Женщин – 7, мужчин – 22. Среди мужчин меньше всего участников было так же в 2021 году – 22, а среди женщин – в 2022 году – 6 участниц./

4. Visvairāk Latvijas čempionātā ir piedalījusies Marija Ļevikina (Tkačenko) – 15 reizes. Šogad (2024.gadā) piedalīsies 16 reizi. Vīriešu konkurencē vislielākais dalības daudzums ir Aleksandram Ručevicam. Viņš ir piedalījies 26 Latvijas čempionātos. Viņš ir vienīgais dalībnieks, kurš ir ņēmis dalību visos Latvijas čempionātos. /Больше всего участий в Чемпионатах Латвии среди женщин у Марии Левикиной (Ткаченко) – 15. Среди мужчин больше всего участий в Чемпионатах Латвии у Александра Ручевица –  26 чемпионата. Он единственный участник, который участвовал во всех чемпионатах Латвии./

5. Par pirmajiem Latvijas čempioniem boulingā 1998 gadā kļuva – Karīna Maslova un Aleksandrs Ručevics. /Первыми чемпионами Латвии в 1998 году стали – Карина Маслова и Александр Ручевиц./;

6. Kopumā par Latvijas čempioniem ir kļuvuši – 14 sievietes un 14 vīrieši. Par čempionāta laureātiem ir kļuvuši – 30 sievietes un 35 vīrieši. /Всего чемпионами Латвии становились – 14 женщин и 14 мужчин. Призёрами Чемпионатов Латвии становились – 30 женщин и 35 мужчины./;

7. Visvairāk reižu par Latvijas čempioniem ir kļuvuši Marija Ļevikina (Tkačenko) un Artūrs Ļevikins. Abi 5 reizes. /Больше всех чемпионами Латвии становились – Мария Левикина (Ткаченко) среди женщин и Артур Левикин среди мужчин – по 5 раз каждый./;

8. Visvairāk medaļas Latvijas čempionātā izcīnīja Marija Ļevikina (Tkačenko) sieviešu konkurencē – 11 medaļas un Artūrs Ļevikins vīriešu konkurenče – 13 medaļas. Artūrs ir bijis čempionātu laureāts 11 gadus pēc kārtas. /Больше всего медалей на Чемпионатах Латвии так же выигрывали Мария Левикина (Ткаченко), среди женщин – 11 медалей и Артур Левикин, среди мужчин – 13 медалей. При этом, Артур Левикин становится призёром Чемпионатов Латвии 11 лет подряд./;

9. Nikolajs Ovčiņņikovs nevienu reizi nav zaudējis čempionāta finālā. Nikolajs ir izcīnījis 3 medaļas un visas zelta. /Николай Овчинников ни разу не проигрывал в финалах. В активе Николая 3 медали и все три – золотые./;

10. Latvijas čempionāts kategorijā seniori tika izspēlēts tikai 8 reizes un 6 reizes par čempionu ir bijis Edmunds Jansons. Vēl interesants fakts ir, ka viņš ir trešajā vietā Latvijas čempionātu medaļu kopvērtējumā. Viņš ir izcīnījis 8 medaļas, bet nevienu zelta. /Всего 8 раз проводился Чемпионат Латвии среди сеньоров и 6 раза чемпионат выигрывал Эдмундс Янсонс. При этом, в медальном зачёте всех Чемпионатов Латвии Эдмунд занимает 3-е место – 8 медалей, но ни одной золотой./;

11. Tikai pieciem spēlētājiem visu Latvijas čempionātu laikā ir izdevies uzmest maksimālo punktu skaitu spēlē – 300. Pirmais to izdarīja Julians Visockis. Pēc tam maksimālo punktu skaitu uzmeta Diāna Zavjalova, Pēteris Cimdiņš, Jānis Zemītis un Daniels Vēzis. /Всего 5 игрокам за всю историю Чемпионатов Латвии удалось бросить максимальный результат – 300. Первым это сделал Юлиан Высоцкий. Затем максимум покорился Диане Завьяловой, Петерису Цимдиньшу, Янису Земитису и Даниэлу Beзису/.

Daniels Vēzis

Daniels Vēzis

Janis Zemitis

Janis Zemitis (LAT)

Share This

Share This

Share this post with your friends!