Godājamie spēlētāji.

Ir noslēgusies kārtējā, 17 pēc kārtas, ABL sezona.
Šajā rakstā mēs vēlamies īsumā aprakstīt 17 sezonas gaitu un padalīties ar Jums ar plāniem par nākotni. Ja Jūs esat sācis lasīt šo materiālu, tad lūdzam to izlasīt līdz beigām.

Sākumā vēlamies apsveikt visus līgas dalībniekus ar sezonas noslēgumu! Vēlamies pateikties visiem spēlētājiem par izrādīto interesi par turnīru, aktivitāti, pacietību un sapratni sarežģītās situācijās. Pateicības vārdus novēlām arī boulinga centru Pepsi, Bowlero vadībai un darbiniekiem par padarīto darbu. Personīga pateicība Mārim – galvenajam Pepsi Centra mehāniķim.
Kopumā šī bija viena no labākajām sezonām, jo bija salīdzināmi mazāk dažāda veida problēmas kā iepriekšējos čempionātos. Čempionāts noritēja diezgan mierīgi un bez starpgadījumiem. Tas nenozīmē, ka viss bija ideāli. Kā vienmēr, mēs atzīmējam un ņemam vērā lietas, kuras nepieciešams uzlabot, izmainīt, pārveidot vai vispār atteikties un iestrādāt ko jaunu un interesantu. Mēs vienmēr ņemam vērā Jūsu ieteikumus, ierosinājumus, iebildumus. Par atsevišķām lietām jau ir pieņemts lēmums un mēs vēlamies ar to iepazīstināt arī Jūs. Mēs esam atvērti Jūsu piedāvājumiem un turpinām gaidīt Jūsu ieteikumus, aizrādījumus, kas ir saistīti ar jaunās ABL sezonas organizāciju un norisi.

Lūk, dažas tēmas par kurām ir pieņemts lēmums:
1.    Sakarā ar ievērojamām izmaiņām komandu sastāvā nākošajā sezonā, kā arī sakarā ar spēlētāju rotāciju starp komandām pārtraukuma laikā, pirms jaunā čempionāta sākuma tiks aizvadīta testa tūre, pēc kuras rezultātiem komandas tiks izkārtotas pa divizioniem;
2.    Tiks izmainīta bonusa punktu piešķiršanas sistēma. Tā obligāti tiks saglabāta, bet tiks ieviestas korekcijas, ņemot vērā radušās nepilnības, kas tika atklātas šīs sistēmas izmantošanā pagājušajā sezonā;
3.    Kā obligāts noteikums būs vienotas komandu formas ieviešana. Sākot ar 3.tūri komandām, kas neievēros šo noteikumu tiks piemērots sods. Tāpat mēs sekosim līdzi mūsu bouleru ārējam izskatam, lai tas atbilstu vispārējiem boulinga noteikumiem un tradīcijām;
4.    Obligāti notiks čempionāta un Līgas kausa reglamentu korekcijas. Jaunie reglamenti kā ierasts tiks publiskoti mēnesi pirms sacensību sākumam. Sakarā ar šo, liels lūgums komentēt un sūtīt savus ieteikumus par reglamentiem līdz čempionāta sākumam nevis tā norises laikā;
5.    Īpašu uzmanību vēršam uz to, ka visa galvenā informācija par čempionātu tiks atspoguļota un glabāsies mājas lapā – www.vissparboulingu.lv un mūsu Facebook lapā. Watsapp grupās tiks izvietota tikai operatīvā statistika pēc tūres un dažādi paziņojumi.
Noslēgumā daži vārdi tieši par mūsu informācijas platformām. Edgars Kobiļuks ir paveicis milzīgu darbu, sagatavojot un aizpildot mūsu informācijas platformas ar nepieciešamo informāciju. Jā, varbūt viss nav ideāli dizaina un mājas lapas struktūras ziņā, šeit vēl ir vērts piestrādāt, bet apjoms, kvalitāte, daudzveidība un informācijas pasniegšanas operativitāte ir ļoti augstā līmenī. Arhīvu daļa izpelnās īpašu uzmanību un cieņu.

Lūdzam Jūs pievērst uzmanību un novērtēt informācijas pasniegšanas kvalitāti par mūsu vasaras turnīru.
Vasaras brīvlaika laikā mēs turpināsim Jūs iepazīstināt ar dažāda veida informāciju, kas glabājas mājas lapā. Apmēram 1 reizi nedēļā piedāvāsim Jums interesantu materiālu un rādīsim kā pie tā nokļūt mājas lapā.
Mēs ceram, ka viss būs labi un mēs varēsim novadīt nākošo sezonu labā līmenī.
Vēlam visiem labi atpūsties un iegūt daudz pozitīvu emociju.
Jūsu LABA.

LABA Meistars


Уважаемые игроки.

Завершился очередной, 17-й по счёту, чемпионат ABL.

В этой статье мы хотим коротко подвести итоги прошедшего сезона и поделиться планами на будущее. Если вы начали читать этот материал, то просим дочитать его до конца.

Для начала – поздравляем всех участников лиги с окончанием сезона! Хотим  поблагодарить всех игроков за проявленный интерес к турниру, активность, терпение и понимание в сложных ситуациях. Слова благодарности адресуем так же руководству и работникам боулинг центров Pepsi и Bowlero за проделанную работу. Персональная благодарность Марису – главному механику Pepsi Centrs.

В общем и целом, это был один из лучших сезонов в плане отсутствия различного рода проблем, которых, в последнее время, было в избытке. Чемпионат прошёл достаточно ровно и спокойно. Но это не значит, что всё было идеально. Как всегда, мы подмечаем, в том числе и с вашей помощью, вещи, которые необходимо улучшить, изменить, доработать, или вообще от чего-то отказаться и внедрить нечто новое и более интересное. По некоторым моментам уже приняты решения и мы вас с ними сразу ознакомим. Но мы открыты для любых предложений и продолжаем ждать ваши отклики, пожелания, замечания по любым вопросам касающимся организации и проведения нового сезона ABL.

Вот основные темы, по которым уже есть принятые решения:

  1. В связи со значительными изменениями состава участников (команд) следующего сезона, а также предстоящей ротацией игроков в командах во время перерыва, перед началом нового чемпионата будет проведён тестовый тур, по результатам которого команды будут распределены по дивизионам заново.
  2. Будет изменена система бонусных очков. Она обязательно останется, но будут внесены коррективы, с учётом выявленных в ходе сезона минусов этой системы.
  3. Опять станет обязательным наличие единой формы у команд. Начиная с 3-го тура к командам не соблюдающим это правило будут применяться штрафные санкции. Так же мы будем внимательнее следить за соблюдением общего внешнего вида игроков в соответствиями с правилами и традициями боулинга.
  4. Обязательно произойдёт коррекция регламентов как чемпионата, так и кубка ABL. Новые регламенты, как обычно, будут предоставлены за месяц до начала чемпионата. В этой связи убедительная просьба – комментировать регламенты и вносить предложения необходимо до начала чемпионата, а не в ходе соревнований.
  5. Особое внимание обращаем на то, что вся основная информация будет базироваться исключительно на наших двух основных носителях – сайт www.vissparboulingu.lv и на нашей страничке Facebook. В группах останутся только оперативная статистика после тура и объявления.

В заключении пару слов как раз о наших информационных площадках. Эдгар Кобилюк проделал колоссальную работу по подготовке и наполнению информационных носителей наших проектов. Да, может не всё хорошо в плане дизайна и структуры сайта, над этим ещё надо поработать. Но объём, качество, разнообразие и оперативность подачи самой информации находятся на очень высоком уровне. А архивная часть заслуживает особого внимания и уважения.

Просим вас обратить внимание и оценить качество подачи информации о нашем летнем турнире. Так же, в период летних каникул мы продолжим знакомить вас с различной информацией хранящейся на нашем сайте, примерно раз в неделю будем предлагать вашему вниманию интересный материал и показывать путь к нему на сайте.

Мы надеемся, что всё будет хорошо и мы сможем провести следующий сезон на хорошем уровне.

Желаем всем хорошо отдохнуть и получить много позитивных эмоций.

Ваша LABA.

LABA Meistars

Share This

Share This

Share this post with your friends!