13.ABL Spēļu grafiks 2,3 kārta. Komandas spēlē 1 spēli ar sava diviziona komandām, 1 spēli ar kaimiņu diviziona komandām.

Uzmanību.
Sākot no otrās kārtas vairs nebūs komandu rotācijas starp divizioniem. Visi komandu izcīnītie punkti par 2-4 kārtu summējas. Otrā un trešā kārta tiks spēlēta sekojoši: Katra komanda spēlē pa vienai spēlei ar sava diviziona komandām un pa vienai spēlei ar komandām no blakus diviziona – Platinum/Gold, Silver/Bronze. Kopumā 15 tūres.
Katra komanda izspēlēs 4 spēles ne savā spēles dienā. Lūgums sekot līdzi grafikam.
Ceturtajā noslēguma kārtā visi spēlē tikai ar sava diviziona komandām. Otrā un trešā kārta tiks spēlēta uz jaunas eļļas programmas.

Uzmanību Silver un Bronze diviziona komandas.
Jūsu divizionos spēlē pa 7 komandām. Šī iemesla dēļ katra komanda 15 tūru laikā nospēlēs divas spēles bez pretinieka (skat. spēļu grafiku). Ja kāda komanda nevēlas spēlēt bez pretinieka, ir iespējams sarunāt ar kādu no blakus diviziona komandām, kas arī spēlē bez pretinieka, lai nospēlētu šādu spēli kopā. Abas komandas iegūs 10 punktus.


ВНИМАНИЕ.

Начиная со второго круга больше не будет ротации команд между дивизионами. Все набранные командами очки за 2-4 круги суммируются. Второй и третий круги играются по перекрёстной системе. Каждая команда играет по одной игре с командами своего дивизиона и по одной игре с командами соседнего дивизиона – Platinum/Gold, Silver/Bronze. Всего 15 туров.
Каждая команда сыграет по 4 игры не в свой игровой день. Просьба внимательно следить за графиком.

В 4-м заключительном туре все играют только с командами своего дивизиона.

Второй и третий круг играются на одной (новой) программе масла. На заключительный 4-й круг так же выставляется новая программа масла.
Вниманию команд дивизионов Silver и Bronze.
В ваших дивизионах играет по 7 команд. Поэтому, за 15 туров каждая команда сыграет по две игры без соперника (см. график игр). Если кто-то не желает играть без соперника, можно договариваться с командой соседнего дивизиона, которая также играет без соперника, что бы с

ыграть вместе. При этом обе команда получают по 10 очков.


13.Amatieru Boulinga Līga.
SPĒĻU GRAFIKS
2-3.Kārta

word: 13.ABL-Spēļu grafiks – 2-3.kārta_Platinum+Gold
Eļļas programma: EĻĻA_2-3.Kārta_Platinum un Gold_Bowlero
13.ABL_Balvu Izloze_2-3.kārta


13.Amatieru Boulinga Līga.
SPĒĻU GRAFIKS
2-3.Kārta

word: 13.ABL-Spēļu grafiks – 2-3.kārta_Silver+Bronze
Eļļas programma: EĻĻA_2-3.Kārta_Fantasy_Silver un Bronze
13.ABL_Balvu Izloze_2-3.kārta

Silver otrā tūre, 26.11. pārcelta uz 10.12., sakarā ar eļļas mašīnas salūšanu.

423 Kopā apskatīts 1 Apskatīts šodien

Komentāri

komentāri

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Read previous post:
Latvijai 100

Sveicam visus valsts svētkos! Поздравляю всех с праздником!

Close