Cienījamie spēlētāji!
Trešdien (13.10.) notika LSFP zoom konference ar visām Latvijas sporta federācijām.
Saistībā ar boulingu LNSF nolēma, ka varam turpināt sacensības, bet tajās var piedalīties TIKAI tad, ja ir sertifikāts. Testi vairs nedarbojas.

Saistībā ar šo situāciju mēs pieņēmām šādus lēmumus:

 1. Ja spēlētāji, kuriem nav sertifikāta, nolemj vakcinēties, mēs esam gatavi organizēt viņu komandu spēļu pārcelšanu uz nepieciešamo laiku;
 2. Ja spēlētājs nevēlas saņemt sertifikātu, viņš nevarēs piedalīties spēlēs, kamēr netiks atcelti ierobežojumi. Šo spēlētāju vietā Jums tiks lūgts atrast citus spēlētājus.
 3. Ja dažas komandas paliks nenokomplēktētas, tās tiks izslēgtas no sacensībām. Spēlētājiem, kuri palikuši bez komandām, tiks piedāvātas vietas citās komandās.
  Mēs atvainojamies par pašreizējo situāciju.
  Mēs esam paveikuši ĻOTI lielu darbu, lai vispār varētu turpināt spēlēt. Mēs pateicamies Boulinga Federācijai par atbalstu. Īpašs PALDIES personīgi Ivaram Vinteram.
  Jūsu LABA

16.ABL

Уважаемые игроки!
В среду (13.10.) состоялась zoom конференция LSFP со всеми спортивными федерациями Латвии.
По боулингу LNSF постановило – мы можем продолжать соревнования, но принимать в них участие можно ТОЛЬКО при наличии сертификата. Тесты больше не годятся.
В связи с данной ситуацией нами приняты следующие решения:

 1. Если игроки не имеющие сертификата решат вакцинироваться, мы готовы организовать переносы игр их команд на необходимый срок;
 2. Если тот или иной игрок не захочет получить сертификат, он не сможет принимать участие в играх до момента отмены ограничений. На место этих игроков будет предложено найти других игроков;
 3. Если какие-то команды останутся недоукомплектованми, они будут отстранены от соревнований. Оставшимся без команд игрокам будут предложены места в других командах.
  Мы сожалеем о сложившейся ситуации. 
  Нами была проделана ОЧЕНЬ большая работа, что бы мы вообще смогли продолжить играть. Мы благодарим за поддержку Федерацию боулинга. Особые слова благодарности лично Иварсу Винтерсу.
  Ваша LABA ☹️

16.ABL

Sveicieni visiem!
AKTUĀLA INFORMĀCIJA:

 1. Nākamajā nedēļā turpinās spēles Līgā un Kausa izcīņā;
 2. Sakarā ar jaunajiem noteikumiem (pasākumi jāpabeidz līdz plkst.21.00), spēļu sākums tiek pārnests uz agrāku laiku. Spēles līgā, Pepsi centrā, turpmāk sāksies plkst. 18.30. Kausa izcīņas spēles Bowlero centrā sāksies plkst. 19.00. Lūdzam komandu kapteiņus pārliecināties, ka visi komandas dalībnieki ir iepazinušies ar šo informāciju un nodrošināt komandas savlaicīgu ierašanos;
 3. Sakarā ar radušos situāciju atsevišķas spēļu tūres divizionos Platinum, Gold un Silver ir samainītas vietām. Lūgums uzmanīgi iepazīties ar jauno spēļu grafiku;
 4. Pāris tuvāko tūru spēles ir pārceltas. Lūk, šīs spēles: 
  Platinum.
  Liquid Time – Wolfpack.
  Gold.
  Level Up – Returned.
  Silver.
  Bowling Sharks – Wolverine.
  Līgas Kauss.
  Bowling Sharks – Level Up
  P.S.
  Godājamie spēlētāji, sakarā ar radušos sarežģīto situāciju, mēs kā sacensību organizatori esam spiesti darboties pēc mūsu (Līgas) reglamenta 26.1. punkta.
  Visiem veiksmi un labu veselību.
  Jūsu LABA.

16.ABL

Всем привет!
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

 1. На новой неделе продолжаем игры в лиге и на Кубок;
 2. В связи с новыми правилами (закончить мероприятие до 21.00), начало игр переносится на более раннее время. 
  Игры в лиге, в Пепси центре теперь начинаются в 18.30.
  Игры на Кубок в Болеро теперь начинаются в 19.00.
  Просим капитанов команд убедиться, что все ваши игроки получили эту информацию и просим проконтролировать своевременную явку на игры;
 3. В связи с турнирной необходимостью, некоторые туры в дивизионах Платинум, Голд и Силвер переставлены местами. Просим внимательно ознакомиться с новым графиком;
 4. Ряд игр ближайшего тура перенесены. Так же в связи с турнирной необходимостью. Вот эти игры:
  Platinum.
  Liquid Time – Wolfpack.
  Gold.
  Level Up – Rturned.
  Silver.
  Bowling Sharks – Wolverine.
  Кубок лиги.
  Bowling Sharks – Level Up.
  P.S.
  Уважаемые игроки, в связи со сложившейся ситуацией, мы, как организаторы соревнований, вынуждены руководствоваться пунктом 26.1. нашего регламента.
  Всем удачи.
  Ваша LABA.

Ministru kabineta rīkojumā Nr. 720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir noteiktas jaunas prasības attiecībā uz sporta pasākumiem iekštelpās.
Vairāk lasiet šeit: Boulinga Federācija

Spēļu grafiks – Latvijas Komandu Čempionāts – Virslīga
Spēļu grafiks – ABL Kauss 2021

16.ABL

Share This

Share This

Share this post with your friends!