Cienījamie spēlētāji,
Piedāvājam Jums jaunu Genādija Sidorenko treniņnometnes programmu!

Pēdējo divu gadu laikā tika novadītas 9 treniņnometnes, kuru pamatprincips balstījās uz tematiskām nodarbībām (katra treniņnometne bija veltīta kādai tēmai). 

Mūsuprāt, šajā laikā ir iegūta pietiekama zināšanu un spēju bāze, lai pārietu pie cita sagatavošanas posma – individuālām nodarbībām. 

Sākot no nākošās treniņnometnes, nodarbību laikā vairs nebūs vienas kopējās tēmas. Treniņu process tiks balstīts uz individuālās pieejas principa, ņemot vērā spēlētāja spējas, īpašības un tā sagatavotības līmeni. 

Katrs spēlētājs varēs patstāvīgi noformulēt savu uzdevumu, noteikt problēmas, savukārt, mūsu pieredzējušais treneris palīdzēs tās atrisināt, norādīs uz kļūdām un palīdzēs tās novērst. Tāpat Jums tiks sniegta palīdzība individuāla treniņu plāna izstrādē. 

Uzmanību – katrs spēlētājs varēs pats noteikt nepieciešamo nodarbību apjomu (2-18 stundas) un ērtu treniņu laiku. 

Treniņi tiks sadalīti trīs blokos, katrs ilgst 2 stundas. Grupās var būt ne vairāk par 8 cilvēkiem. 

Informācija par nākamās nometnes datumiem, laikiem un norises vietu drīzumā tiks publicēta mājas lapā vissparboulingu.lv un nosūtīta uz e-pastiem. 

Sekojiet līdzi informācijai.

Jūsu LABA


Тренировочный лагерь.

Уважаемые игроки.

Предлагаем вашему вниманию новую программу тренировочных лагерей Геннадия Сидоренко.

За предыдущие два года было проведено 9 тренировочных лагерей, основной принцип которых был – тематические занятия, когда каждый тренировочный сбор был посвящён одной главной теме.

За это время, на наш взгляд, получена достаточная база знаний и навыков для того, что бы перейти на новый этап подготовки, а именно – индивидуальные занятия.

Начиная со следующего лагеря, во время занятий, больше не будет общей темы для всех. Тренировочный процесс будет строиться по принципу индивидуального подхода к каждому игроку с учётом его возможностей, особенностей и уровня подготовки. Каждый игрок сможет самостоятельно сформулировать свою задачу, обозначить проблемы, а наш опытный тренер  поможет вам в их решении. Укажет на ваши ошибки и поможет от них избавиться. Вы так же можете рассчитывать на помощь в составлении индивидуального плана тренировок.

Важный момент – каждый игрок сможет самостоятельно выбрать необходимый объём занятий (от 2-х до 18-ти часов) и удобное время для тренировок. 

Тренировочные занятия теперь будут разделены на три блока в течении дня по два часа каждый. В группах может быть не более 8-ти человек.

Информация о датах, времени и месте проведения следующего лагеря, в ближайшее время будет опубликована на сайте vissparboulingu.lv и поставлена в рассылку.

Следите за нашей информацией.

Ваша LABA.

2537 Kopā apskatīts 8 Apskatīts šodien
Share This

Share This

Share this post with your friends!

Read previous post:
Komandas GR 8 diskvalifikācija

GR 8 neieradās uz 3 spēlēm pēc kārtas, tāpēc komanda tiek izslēgta no turpmākas dalības čempionātā. 1.tūres izspēlētā spēle pret...

Close