Treniņu nometne ar Genādiju Sidorenko 04.-08.05.

Treniņu nometne ar Genādiju Sidorenko.
Aicinām visus interesentus uz treniņu nometni pie zināma speciālista, mūsu laba drauga – Genādija Sidorenko.

Datumi: 04.05. 2016. – 08.05.2016.
Maiņas: 1-ā maiņa – 10:00-13:00.
2-ā maiņa – 14:00-17:00.
Maksa: 150 EUR (līdz 16 gadiem ieskaitot  – 100 EUR).
Galvenā nodarbību tēma: gatavošanās Latvijas čempionātam.

Papildus informācija:
* Dalībnieku skaits katrā grupā – ne vairāk kā 12 cilvēku.
* Pierakstīties var dažādās maiņās.
* Ir atļauts ņemt saīsinātu apmācības ciklu, sākot no viena apmeklējuma (35 EUR).
* Tie, kuri nevar apmeklēt visas dienas, bet vēlas iziet pilnu, 15 stundu ilgu apmācību ciklu, drīkst pierakstīties viņiem ērtās dienās uz divām maiņām pēc kārtas.
* Tie, kuri grib ņemt dalību pilnā, 15 stundu ilgā nodarbību ciklā, un vēlas nodarboties vēl papildus – 20 EUR par papildus 3 stundu treniņu grupā.
* Individuālā nodarbība– 40 EUR / h.
Reģistrācija:
Tel.: 20092131 (Karīna); 29505900 (Nikolajs).

                      MAIJS

I II III IV V VI VII
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

                   ***     ***     ***

Тренировочный лагерь Геннадия Сидоренко.

Приглашаем всех желающих в тренировочный лагерь известного специалиста и нашего большого друга – Геннадия Сидоренко.

Даты: 04.05. 2016. – 08.05.2016.
Смены: 1-я смена – 10:00-13:00.
2-я смена – 14:00-17:00.
Стоимость: 150 EUR (до 16 лет включительно – 100 EUR).
Основная тема занятий: подготовка к Чемпионату Латвии.

Дополнительная информация:
* Численный состав каждой группы – не более 12 человек.
* Записываться можно в разные смены.
* Разрешается брать усечённый цикл занятий, начиная от одного посещения (35 EUR).
* Кто не может посещать занятия все дни, но желает пройти полный, 15-ти часовой цикл, может записываться в удобные для него дни на две смены подряд.
* Кто берёт полный, 15-ти часовой цикл занятий, но хочет заниматься ещё дополнительно – 20 EUR за дополнительную 3-х часовую тренировку в группе.
* Индивидуальные занятия – 40 EUR / h

Регистрация:
Тел.: 20092131 (Карина); 29505900 (Николай).
E-pasts: boulingslv@gmail.com; karina.maslova@zelta.lv

                    МАЙ

I II III IV V VI VII
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

LABA Informācija

Treniņu nometne ar Genādiju Sidorenko.

01.-05.02.2016
1 maiņa: 10:00 – 13:00
2 maiņa: 19:00 – 22:00

Maiņas ir iespēja mainīt atkarībā no tā kurā dienā un kurā laikā Jums ir ērtāk.
Maksa – 150 EUR, junioriem (līdz 16 gadu vecumam, ieskaitot) – 100 EUR.
Ir atļauts izvēlēties treniņus pa dienām, ja Jūs netiekat visas 5 dienas.
Nepilna laika dalība treniņu nometnē – 35 EUR/maiņa.
Pilns treniņu laika cikls – 15 stundas.

Reģistrācija: boulingslv@gmail.com; tālr.: 20092131 (Karina).
________________________________________________________________________________

Тренировочный лагерь Геннадия Сидоренко.

01-05.02.2016.
1-я смена:  10:00 – 13:00
2-я смена:  19:00 – 22:00

Смены можно чередовать, в зависимости от того в какой день и в какое время удобнее.
Стоимость – 150 eur, юниорам (до 16 лет включительно)  – 100 eur.
Разрешается брать тренировки по дням, если вы не можете тренироваться все 5 дней.
При неполном участии в тренировочном лагере стоимость – 35 eur/смена
Полный тренировочный цикл составляет – 15 часов.

Регистрация: boulingslv@gmail.com; Тел.: 20092131 (Карина).
________________________________________________________________________________

Pārspēles.
30.01.2016. 

Piedalās:
6-7 vieta PLATINUM divizions pret 3-4 vieta GOLD divizions.
6-7 vieta GOLD divizions pret 3-4 vietu SILVER divizions.
6-7 vieta SILVER divizions pret 3-4 vietu BRONZE divizions
Spēļu grafiks:

10:00 6P-7P 6G-7G 6S-7S
10:40 3G-4G 3S-4S 3B-4B
11:20 6P-3G 6G-3S 6S-3B
12:00 7P-4G 7G-4S 7S-4B
12:40 6P-4G 6G-4S 6S-4B
13:20 7P-3G 7G-3S 7S-3B

________________________________________________________________________________

Переигровки.
30.01.2016. 

Участвуют:
6-7 места дивизиона Platinum против 3-4 места дивизиона Gold
6-7 места дивизиона Gold против 3-4 места дивизиона Silver
6-7 места дивизиона Silver против 3-4 места дивизиона Bronze
Расписание игр:

10:00 6P-7P 6G-7G 6S-7S
10:40 3G-4G 3S-4S 3B-4B
11:20 6P-3G 6G-3S 6S-3B
12:00 7P-4G 7G-4S 7S-4B
12:40 6P-4G 6G-4S 6S-4B
13:20 7P-3G 7G-3S 7S-3B

Nometne ar Genādiju Sidorenko

GS-1Лабден, мои замечательные студенты!
Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в осеннем  лагере LABA!
Семинар по современным шарам  и  арсеналу игрока, уверен  был полезен не только новичкам но и продвинутым игрокам.
Мы с Вами сделали шаг вперёд по освоению и пониманию движения шара по дорожке. Познакомились с понятием личного числа и многим другим.
Ребятам которые присоединились к нам  только осенью – отдельный респект.
Боулинг замечательная игра , и каждый находит в ней что-то своё. Она объединяет людей, а эта самое главное!!!
Отдельное спасибо организаторам лагеря Николаю Левикину и Карише Масловой!!!!
Всему персоналу комплекса “Spare”!!!!
До встречи в 2016г.
COACH- Sydorenko Gennadii.
Uzmanību!
Visiem bouleriem, kas ņēma dalību Genādija Sidorenko treniņu nometnē, ir iespēja turpināt konsultēšanos un apmācību distancēti. Savus video ierakstus un jautājumus var sūtīt uz e-pastu coach@bowling.kiev.ua vai arī Facebook vietnē Genādija Sidorenko personīgajā profilā.
Atgādinām:
1. Nākamā Genādija Sidorenko treniņu nometne norisināsies no 10. līdz 14. februārim.
2. Nodarbības notiks LBT 5. tūres turnīra eļļas, kas norisināsies no 17. līdz 21. februārim boulingā “Spāre”.
3. Februāra treniņu nometnē tiks paredzētas arī vakara maiņas.
4. Maksimālais dalībnieku skaits nometnē – 24 (12 katrā maiņā).
5. Pieteikšanās – 20092131 (Karīna), 29505900 (Nikolajs), vai arī e-pastā: boulingslv@gmail.com

Внимание!
Все боулеты, которые принимали участие в тренировочном лагере Геннадия Сидоренко, могут продолжить консультации и обучение дистанционно. Свои видео и вопрсы отсылайте на адрес: coach@bowling.kiev.ua или на Facebook в личные сообщения Геннадия Сидоренко.

Напоминаем:
1. Следующий тренировочный лагерь Геннадия Сидоренко состоится с 10 по 14 февраля.
2. Занятия будут проходить на масле 5-го тура LBT, который пройдёт с 17 по 21 февраля в боулинге “Спаре”.
3. В февральском тренировочном лагере будут предусмотрены вечерние смены.

4. Максимальное число участников лагеря – 24 (по 12 в каждой смене).

5. Предварительная запись – 20092131 (Карина), 29505900 (Николай), или по e-pasts: boulingslv@gmail.com.

Hачинается запись в тренировочный лагерь к Геннадию Сидоренко.

Hачинается запись в тренировочный лагерь к Геннадию Сидоренко.

Лагерь будет организован с 18 (выходной) по 22 ноября. 18.11. с 11:00 до 14:00 общая тренировка, и разделение по группам по уровню мастерства. С 15:00 до 18:00 лекция о шарах. 19, 20, 21 и 22 ноября занятия в группах. Время занятий 10:00-13:00 и 14:00-17:00. Записываться у Карины – тел.: 20092131.

Tiek uzsākta reģistrācija uz treniņu nometni pie Genādija Sidorenko.

Nometne notiks no 18 (brīvdiena) līdz 22 novembrim. 18.11. no 11:00 līdz 14:00 kopējais treniņš un sadale grupās, ņemot vērā meistarības līmeni. No 15:00 līdz 18:00 lekcija par boulinga bumbām. 19, 20, 21 un 22 novembrī nodarbības grupās. Treniņu norises laiks 10:00 – 13:00 un 14:00 – 17:00. Pierakstīties pie Karīnas – tel.nr. 20092131.

Atsauksmes par iepriekšējo nometni:

Foto:

Atsauksmes:

GS-1Геннадий Сидоренко:

Лабден.
Несколько слов по лагерю.
Рад, что были представлены все:
девушки и дети, юноши и мужчины разных возрастов!
С восторгом смотрел на младшее поколение -это будущее, а оно у Вас есть!!!
Девушки покорили своей трудоспособностью и желанием освоить новое – респект и уважение.
Мужская часть команды порадовала желанием осваивать что-то новое и ранее не известное.
Огромное спасибо ребятам, которые уже не первый год защищают честь страны на международных турнирах. Артур, Маша, Дима и господин Прибылев – Ваша работа в лагере и отношение к полученному материалу и заданиям – выше всяких похвал. Знания полученные на тренировках помогут для вашего продвижения вперед.
Это только начало!!! Хочу всех поблагодарить за предоставленную возможность быть вместе с Вами!!!
LABA- Summer camp состоялся!!!
До встречи осенью!
COACH

————-

Kolja-210x300Николай Левикин:

Очень рад, что это наконец-то произошло. Считаю это очень важным событием. Особенно с точки зрения столь длительного застоя в спортивной части развития нашего боулинга. Ещё больше рад тому, что начало получилось успешным и мы договорились с Геннадием продолжать сотрудничество на долгосрочной основе. Мы хотим создать успешно работающий проект системного обучения наших боулеров, подготовки и сертификации тренеров, технического персонала, развития детско-юношеского сектора. Впереди очень много работы, поэтому надо запастись терпением. Но в будущее смотрим с оптимизмом.

Хочется надеяться, что другие клубы и особенно Федерация не останутся в стороне и активно подключатся к процессу решения проблем качественного образования латвийских боулеров и специалистов боулинга. Мы обязаны использовать любую возможность для обмена опытом и повышения уровня знаний и мастерства наших боулеров и тренеров.

В заключении хочу проинформировать всех, что следующий тренировочный лагерь с Геннадием Сидоренко пройдёт с 18 по 22 ноября. Его формат будет объявлен в середине сентября.

————-

DSC_0224Mārtiņš Vilnis:

Pirmām kārtām liels paldies Jums par doto iespēju trenēties pie tik augstas klases speciālista!
No savas puses varu teikt, ka man personīgi ir tikai pozitīvas atsauksmes:
1. Pilnīgi cits skatījums uz boulingu kā spēli
2. Tagad ir izpratne par to kā krīt un paliek tik bieži paliekošie ķegļi 7/10
3. Ļoti daudz sev svarīgus sīkumus piefiksēju pie kā aizdomāties, kad spēle neiet vairākus metienus pēc kārtas
4. Spēles tehnika, kas ir jāuzlabo un kam ir jāpievērš uzmanība
5. Ļoti daudz svarīgas un interesantas atziņas un vingrinājumi, kas palīdzēs turpmāk stabilizēt savu spēli.

AC,
Mārtiņš

————-

dcebotДмитрий Чеботарёв:

Hotelosj skazatj chto trenirovki s Genadijem ochenj ponravilisj.
Ponravilosj chto on pitajetsa na trenirovke vsem udelitj dostattochno vnimanija i u nego eto horosho poluchajetsa. I k kazhdomu kak mne kazhetsa on nashol otdeljnij podhod chto ne malo vazhno. Vsjo objasnjaet ponjatnim jazikom, poetomu ponjatj jego i chto on ot tebja hochet bilo ne slozhno.
Jeshjo kak mne pokazalosj chto ja i on smotrim na bouling v odnom tak skazatj napravlenii.

Jeshjo raz spasibo.
Zhdu Genadija obratno.

————-

image-f560d84ec9e207e305088e11c6d3034f77460e6f54be8a856f65df0ae47cbc6a-VАртур Левикин:

“Приятно осознавать, что мы можем позволить себе пригласить специалиста такого уровня. Это однозначный плюс в резюме LABA в частности и латвийского боулинга в целом. Думаю, очень многие участники лагеря получили неоценимый опыт. Надеюсь, его следующий приезд соберет больше игроков. Лично мне было очень приятно работать с человеком, воспитавшим множество чемпионов – его огромный опыт позволяет видеть игрока в-целом и поэтому работа проходит очень продуктивно.”

————-

Мария Ткаченко:

“Мы с Артуром знакомы с Геной дольше, чем другие участники лагеря, и сыграли множество турниров бок о бок с его учениками. С Геной очень приятно работать – его стиль преподавания очень яркий, индивидуально подобранный к каждому из игроков, с использованием образов и ассоциаций. Учиться и осваивать новые навыки таким образом очень легко. Буду с нетерпением ждать его следующего приезда.”

————-

Владимир Прибылев:
Начнем с того, что с Геной мы знакомы с незапамятных времен. Впервые он приезжал к нам с мастер-классом уже более десятка лет назад.
Что подкупает в Гене, так это то, что он не пытается сломать твою сложившуюся технику, а только внести в нее коррективы (причем, с тобою же и согласованные). И его взгляд на боулинг лично мне тоже очень импонирует. Недаром название его будущей книги “Боулинг – это легко!”. Играя в спортивный боулинг, тренируясь, очень легко перейти грань, за которой твоя любимая игра превращается в муторную пахоту. Да и травмироваться при неправильных нагрузках проще простого.
В общем, Генин подход, что называется, лег лично мне на душу.
И несомненным плюсом является отсутствие языкового барьера.
Тренировочный лагерь был весьма интенсивным. Поработать пришлось на полную катушку. Но, уверен, что для большинства из тренировавшихся он дал массу позитивных изменений как в технике игры, так и в самом взгляде на нашу любимую игру.
Единственный отрицательный момент (ИМХО) – до следующего Гениного приезда еще очень долго ждать. Но, зато есть время, чтобы поработать самостоятельно и закрепить то, что он мне дал во время лагеря.
“Он улетел, но обещал вернуться!”
Вот такие впечатления.

Treniņu nometne ar Genādiju Sidorenko

Uzmanību!

Lаtvijas Amatieru Boulinga Asociācija paziņo par reģistrācijas sākumu treniņu nometnei slavena speciālista vadībā – viens no labākajiem treneriem Austrumeiropā – Genādijs Sidorenko.

Pieteikties treniņu nometnei var jebkurš, neatkarīgi no sava spēles līmeņa. Maksimālais dalībnieku skaits – 24 spēlētāji.

Treniņu nometnes laiks: no 17. līdz 23. augustam.
Norises vieta – Boulinga Centrs „Spāre” (Spāres iela 3, Rīgā)
Nometnes mērķis – meistarības līmeņa paaugstināšana un sagatavošanās jaunajai spēļu sezonai.
Treniņu norises shēma: 5 dienas pēc kartas, 3 st dienā (17.08.-21.08.).

 1. maiņa: 10:00 – 13:00
 2. maiņa: 14:00 – 17:00

22. un 23. augustā – sparingi (bez trenera vadības).
(katrā maiņā var būt pieteikti līdz 12 spēlētājiem)

Treniņu nometnes temati:

– precizitāte;
– daudzpusība (spēles līnijas, ātruma izmaiņas, bumbas virziena izmaiņas);
– ātra lēmuma pieņemšana;
– bumbas mūsdienīgajos apstakļos.

Nometnes dalības maksa – 150 euro

Par papildus samaksu:

– 22. un 23. augustā – pēc vēlmes var pieteikties privātajām nodarbībām.
Reģistrācija:
e-pasts: boulingslv@gmail.com;
Tālr. : 20092131 (Karina); 29505900 (Nikolajs).

genadijsGenādijs Sidorenko

Kvalifikācija/Sertifikāti:

WTBA FAQ starptautiskais sertifikāts, boulinga treneris, A un B kategorijas.
ETBF Eiropas boulinga trenera sertifikāts.
FISB Itāļu Federācijas trenera diploms.
Krievu un Ukrainu sertificēšanas sistēma – boulinga treneris.
Diplomētais EBONITE, AMF, SABIM tehniķis – urbšanas meistars.
AMF, LANE DINAMICK, SABIM celiņu servisa speciālists.

Darba pieredze:

No 1998.g. – FISB boulinga treneris.
No 1998.g.  – tehniķis – urbšanas meistars.
2000-2002.g. – vecākais Ukrainas izlases treneris.
2008.g., 2011-2015.g. vecākais Ukrainas jauniešu izlases treneris.
No 2009.g. oktobra – А.В.С. boulinga centra treneris.
2010.g. Ukrainu sieviešu un vīriešu izlases treneris.
2010.g. Ukrainas jauniešu un bērnu izlases galvenais treneris.
No 1999.g. semināru un boulinga skolas vadītājs.
2000.g. Galvenais boulinga bumbu tehniķis Eiropas Zelta Kausā.
No 2003.g. sadarbība ar Baltkrievijas Federāciju.
No 2004.g. sadarbība ar Lietuvas Federāciju.
No 2008.g. sadarbība ar Somu Sporta universitati.

Personīgas un audzēkņu godalgas:

 • Piedalīšanās Pasaules Kausos Lisbonā (2000.g.), Pataijā (2001.g.), Rīgā (2002.g.);
 • Individuālās Eiropas meistarsacīkstes – Maskava (2001.g.), Ankara (2004.g.);
 • Eiropas Zelta Kauss – Saloniki (2000.g.), Rīga (2001.g.), Poznaņa (2003.g.);
 • Apbalvots ar FIQ zelta un sudrabu medaļām Salonikos (2000.g.);
 • Eiropas Zelta Kauss (2000.g.) – zelts vīriešu konkurencē  – Latmaņizovs S.;
 • Eiropas Zelta Kauss (2000.g.) – sudrabs vīriešu konkurencē – Skorobogačs O
 • Mazās Olimpiskās spēles jauniešiem Maskavā (2002.g.) – 7 no 8 zelta medaļām;
 • Drudzības kausa etapa uzvarētāja – Vorotinceva I.;
 • Ukrainas čempioni – Miščenko A., Mališeva N., Vorotinceva I.;
 • Ukrainas Kausa (2009.g.) uzvarētāja – Kovalova D.;
 • Kegel London International (2009.g.) uzvarētājs – Kondratjevs A.;
 • Eiropas jauniešu meistarsacīkstes (2010.g.), Parīze – Kovalova D. – 7. vieta;
 • Ukrainas Kausa (2010.g.) uzvarētāja – Kovalova D.;
 • Eiropas jauniešu meistarsacīkstes (2011.g.), Minhene – Kovalova D. – 2 zelta medaļas (ALL Events un Singles); Apbalvots ar divām zelta medaļām 2011.g. par uzvarām Eiropas jauniešu meistarsacīkstēs;
 • Eiropas Čempionu kausa (2012.g.) uzvarētāja – Kovalova.D;
 • Pasaules spēļu (2013.g.) uzvarētāja – Kovalova D.;
 • Evro Profi (2014.g., Reimsa) uzvarētājs – Kučerenko V.;
 • 2007-2015.g. Ukrainas jauniešu meistarsacīkšu uzvarētāji.
 • Baltkrievijas un Lietuvas čempioni.
 • Darja Veličko – 2015. Pasaules Meistarsacīkšu bronzas medaļa (Slikti dzirdošo kategorijā).
 • Valentīns Kučerenko – 6.vieta 2015.g. Eiropas Čempionu Kausā
 • Sadarbība ar LABA kopš 2015.g.

Sadarbība ar masu medijem:

Sadarbība ar Ukrainas televīziju – 52 pārraides «ПЛАНЕТА БОУЛИНГ»
Sadarbība ar žurnāliem «БОУЛИНГ УКРАИНЫ» un «БИЛЬЯРД И БОУЛИНГ»

Gennadij Sidorenko_RU