Galvenās izmaiņas un informācija par 10 ABL čempionātu:
1. Spēļu grafiks (skatīties pielikumu);
2. Eļļa (skatīties pielikumu);

3. Spēļu dienas divizioniem: pirmdiena – SILVER; otrdiena – Bronze; trešdiena – Platinum; ceturtdiena – Gold;
4. Pārspēlēt spēles var piektdienās, sestdienās un svētdienās – jebkurā laikā pēc vienošanās. Vai arī pirmdien – ceturtdienai, plkst. 19.00 kopā ar citu divizionu spēlēm;
5. Formāts:
– Tiek spēlēts 1 aplis, pēc kura notiek šādas izmaiņas: katrā divizionā paliek pa 8 komandām. No Platinum diviziona uz Gold izkrīt 1 komanda(9.vieta). No Gold diviziona uz Silver izkrīt 2 komandas(8 un 9 vieta). No diviziona Silver uz Bronze izkrīt 3 komandas (7-9 vieta). No diviziona Bronze uz jauno 5 divizionu izkrīt 4 komandas (6-9 vietas), tām pievienojas vēl 4 jaunas komandas. 5 diviziona nosaukums tiks paziņots vēlāk, spēles notiks pirmdienās (sākot no 11.04.) boulinga centrā Bowlero.
– Uzvarētāji un divizionu medaļnieki pēc pirmā apļa saņem LABA kausus;
– katrs savā divizionā;
– Otrajā aplī visi punkti tiek skaitīti no 0 un tiek uzklāta cita eļļa;
– Individuālais reitings un top 10 tiek rēķināti par visu sezonu kopā;
– Position Round netiks izspēlēts;
– Pēc čempionāta beigām komandu rotācija notiek sekojoši: 2 labākās komandas (1 un 2 vieta) automātiski kvalificējas augstākam divizionam, 3 un 4 vieta spēlē pārspēles. 9 un 10 izkrīt, 7 un 8 spēlē pārspēles.
– Ja viena komanda ir pilnā sastāvā, bet otrā komandā par vienu spēlētāju mazāk, komandas nedrīkst spēlēt formātā 2 vs 2 pēc savstarpējas vienošanās. Komandām jāspēlē formātā 3 pret 2, iztrūkstošā spēlētāja vietā piemērojot attiecīgā diviziona punktu skaitu.
– Piedalīšanās izmaksas paliek nemainīgas. Tās ir jāsedz ne vēlāk kā līdz otrās tūres sākumam.
– Pēc papildus informācijas, ieteikumiem, lūgumiem varat griesties pie Nikolaja vai Karīnas.

Spēļu grafiki: 

10.ABL-Spēļu grafiks – Silver
10.ABL-Spēļu grafiks – Bronze
10.ABL-Spēļu grafiks – Gold
10.ABL-Spēļu grafiks – Platinum

Reglaments LV: 10.ABL Reglaments (LAT)
Reglaments RU: 10.ABL Reglaments (RUS)

Eļļojums:

Eļļa_10.ABL_1.kārta
—–
Основные изменения и информация о 10-м чемпионате ABL:
1. График игр (см. приложение).

2. Масло (см. приложение).

3. Игровые дни дивизионов: понедельник – Silver; вторник – Bronze; среда – Platinum; четверг – Gold.
4. Переигрывать можно по пятницам, субботам и воскресеньям – в любое время по согласованию. Либо в понедельник – четверг в 19:00 с другим дивизионом.

5. Формат:
– Играется один круг, после которого из всех дивизионов отсеиваются команды таким образом, что бы в дивизионах осталось по 8 команд. Из дивизиона Platinum в Gold уходит одна команда (9). Из дивизиона Gold в Silver – две команды (8-9). Из дивизиона Silver в Bronze – три команды (7-9). Из дивизиона Bronze в 5-й дивизион – четыри команды, к ним присоединятся ещё 4 новые команды. Название 5-го дивизиона будет объявлено позже, игры будут проходить по понедельникам (начиная с 11.04.) в Bowlero.
– Победители и призёры дивизионов после первого круга получают кубки LABA – каждый в своём дивизионе.
– На второй круг все очки обнуляются и меняется программа масла.
– Индивидуальный рейтинг и ТОП-10 идут в зачёт за весь чемпионат.
– Position Round не проводится.
– После окончания чемпионата обмен между дивизионами происходит по схеме 2 на 2 обмен на прямую + 2 на 2 в переигровку.
8. Если в паре соперников одна команда в полном составе, а в другой на одного игрока меньше, команды не могут играть 2 на 2 по договорённости между собой. Они обязаны играть 3 на 2 с применением правила фиксированных очков за отсутствующего игрока.

7. Взносы за участие остаются прежними. Их необходимо оплатить не позднее второго тура.

8. За дополнительной информацией, а так же с просьбами и предложениями обращаться к Николаю (т.29505900) или Карине (т.20092131); e-pasts: boulingslv@gmail.com
2986 Kopā apskatīts 4 Apskatīts šodien
Share This

Share This

Share this post with your friends!