Spēļu grafiks 12.ABL

Esiet sveicināti jaunajā 12. sezonā. 

12.ABL sākas 04.09., kā ierasts pirmdienās spēlēs Gold, otrdienās Bronze, trešdienās Platinum, ceturtdienās Silver, piektdienās Copper divizions. Katrā divizionā spēlēs 8 komandas, izņemot Platinum divizionu, tur dalību ņems 6 komandas.
(vairāk…)

Mēneša čempions – Februāris 2017

Turnīra “Mēneša čempions” – Februāra mēneša uzvarētājs:

Artemijs Hudjakovs

Rezultāti: MAC Februaris 2017

STATISITIKA PAR TURNĪRU:

2017. gada statistika: Mēneša čempions
1) A.Hudjakovs 16.p.; 2) A.Laurāns 8.p.; 3) E.Jansons 7.p..

2016. gada statistika: Mēneša čempions
1) V.Skudra – 51.p.; 2) V.Pribiļevs – 41.p.; 3) A.Hudjakovs 33.p.; 4) E.Poišs 28.p.; 4) M.Vilnis 28.p.

2015. gada statistika: Mēneša čempions
1) E.Poišs – 58.p.; 2) M.Vilnis – 41.p.; 3) A.Perepjolkins – 38.p.; 4) V.Pribiļevs – 36.p.

Kopvērtējuma statistika: Mēneša čempions
1) E.Poišs – 137.p.; 2) T.Pultraks – 104.p.; 3) A.Perepjolkins – 100.p.

Mēneša čempiona uzvarētāji: Mēneša čempions
 1) E.Poišs – 6.reizes; 2) T.Pultraks – 5.reizes.; 3) V.Saveļjevs – 4.reizes; 3) V.Pribiļevs – 4.reizes.

Februāris:
1.vieta – Artemijs Hudjakovs;
2.vieta – Edmunds Jansons;
3.vieta – Dmitrijs Dumcevs.

16.dalībnieki

image (65)

Informācija par 11.ABL

Esiet sveicināti dārgie boulinga draugi. Tuvojas jaunās sezonas sākums un vēlamies Jūs nedaudz iepazīstināt ar galvenajām izmaiņām reglamentā un sniegt informāciju par 11 sezonas norisi. Mājas lapa tiks savesta kārtībā nākamās nedēļas laikā, lai varētu atkal atspoguļot mūsu līgas rezultātus pilnā apmērā. Jaunās līgas eļļojums treniņiem būs pieejams sākot no nākošās nedēļas. Visiem veiksmīgus startus!

Reglamenta izmaiņas varat atrast šeit: REGLAMENTS

Eļļojums:

#2 Platinum/Gold:
http://patternlibrary.kegel.net/PatternLibraryPatternGraph.aspx?ID=658

#4 Silver/Bronze/ Copper:
http://patternlibrary.kegel.net/PatternLibraryPatternGraph.aspx?ID=742

Spēļu grafiki:

11.ABL-Spēļu grafiks – Platinum
11.ABL-Spēļu grafiks – Gold
11.ABL-Spēļu grafiks – Silver
11.ABL-Spēļu grafiks – Bronze
11.ABL-Spēļu grafiks – Copper
Ligas Kauss

Latvijas Boulinga Federācijas 2016/2017. sezonas kalendārs: Latvijas boulinga Federācijas sacensību kalendārs

Statistika:

Vīriešu vidējais (1-10 sezonas):
Vīrieši

Sieviešu vidējais (1-10 sezonas).
Sievietes

GOLD CLUB Members: GOLD CLUB

Amatieru Boulinga Līgas arhīvs:

https://www.vissparboulingu.lv/laba/

11.ABL reglamenta galvenās izmaiņas

11.Amatieru Boulinga Līga
Galvenās izmaiņas reglamentā

 1. Sezona vairs nedalīsies divos čempionātos. Čempionāts būs viens (4 apļi). Laika periods – no 05.09.2016. līdz 06.04.2017., no 10.04. līdz 25.05. norisināsies Līgas Kauss (4 etapi).
 2. Līgā būs 5 divīzioni, katrā 7 komandas.
 3. Rotācijas starp divizioniem notiks pēc katra apļa – 2 komandas uz augšu un uz leju. Pēc 4 apļa būs arī savstarpējās spēles (Position Round), pēc parastās shēmas.
 4. Līgā komandas spēlēs uz divām eļļām vienlaicīgi. Priekš divizioniem Platinum un  Gold – sarežģītāka , priekš pārējiem – vieglāka. Bet tajā pašā laikā eļļas garums visos divizions būs vienāds. Eļļas maiņa visos divizionos notiks pēc diviem apļiem.
 5. Diviziona uzvarētāji tiks apbalvoti ar kausiem pēc katra apļa.
 6. Tiek atcelti pagaidu licences un fiksētie punkti par klāt neesošu spēlētāju. Tiek ievests jauns noteikums “aklais rezultāts”. Ja komandā trūkst viens spēlētājs, tad iztrūkstošā spēlētāja punkti tiek aprēķināti šādi: iztrūkstošais spēlētājs saņem sliktāko partijā uzmesto rezultātu (sliktāko no savas komandas) – 20%.

Piemērs. Spēlētājs №1  uzmeta 220. Spēlētājs №2 uzmeta 200. Tas nozīmē, ka par klāt neesošu trešo spēlētāju, tiek piešķirta summa partijā 200-20%=180. Un tā katrā spēlē. Individuālajā reitingā tie punkti netiek ņemti vērā.

 1. Maksa par licenci notiks vienu reizi sezonā- 20€ (LABA karte = 15€)
 2. Maksa par celiņiem. Kapteiņiem balsošanai tiks piedāvāti divi varianti:

–  Variants-1. 22€ no komandas kā tas bija iepriekš. Šajā gadījumā tiks izspēlēti tikai tituli+ papildus balvas no LABA.

Variants -2. 24€ no komandas. Šajā gadījumā  Līgas Kausā tiks izspēlēts balvu fonds) = 360€ katrā divizionā+ papildus balvas no LABA.

 1. Iemaksas par splitiem tiks savāktas pēc katra apļa un tiks uzkrātas uz vienu lielu vasaras ballīti. Sezonas laikā gaidām no Jums piedāvājumus par Līgas noslēguma norises vietu.

Papildus komentārs.

Komandu skaits divizionos tika samazināts līdz 7, balstoties uz nepieciešamību:

 1. Lai spēles laikā būtu garantēti 2 rezerves celiņi.
 2. Lai kaut cik noņemtu slodzi no kalendāra, tā kā paralēli notiek vēl 2 līgas un daudz dažādu turnīru. Katrai komandai sezonā(septembris-maijs) būs 8 brīvas no līgas nedēļas. Spēles nedēļas būs 32.
 3. Lai būtu vieglāk pārspēlēt pārceltas spēles.

  11.Amatieru Boulinga Līga
  Основные изменения в Регламенте

  1. Сезон больше не будет делиться на два чемпионата. Чемпионат будет один (4 круга). Время проведения – с 05.09.2016. по 06.04.2017. И с 10.04. по 25.05. будет проведён Кубок Лиги (4 этапа).
  2. В лиге будет 5 дивизионов по 7 команд.
  3. Ротация между дивизионами будет происходить после каждого круга – по 2 команды вверх и вниз. После 4-го круга так же будут стыковые игры, по обычной схеме.
  4. Лига будет играть на двух маслах одновременно. Для дивизионов Platinum и Gold – более сложное, для остальных – более лёгкое. Но при этом длина масла на все дивизионов будет одинаковая. Смена масла во всех дивизионах будет происходить после двух кругов.
  5. Победителям дивизионов будут вручаться кубки после каждого круга.
  6. Отменяются временные лицензии и фиксированные очки за отсутствующего игрока. Вводится новое правило “слепого счёта”. Если в команде отсутствует один игрок, то команде за него начисляются очки того игрока из двух играющих, который показал худший результат и от него минус 20%.

  Пример. Игрок №1 бросил 220. Игрок №2 бросил 200. Значит за отсутствующего игрока команде начисляется сумма 200 минус 20% = 180. И так в каждой партии. В личном рейтинге эти очки не учитываются.

  1. Оплата за лицензию будет один раз за сезон – 20 eur (LABA karta = 15 eur).
  2. Оплата за дорожки. Капитанам на голосование будет предложено 2 варианта:

  –  Вариант-1. 22 евро с команды как было раньше. В этом случае разыгрываются только титулы +дополнительные призы от LABA.

  Вариант-2. 24 евро с команды. В этом случае в Кубке лиги будет разыгран призовой фонд) = по 360 евро на каждый дивизион +дополнительные призы от LABA.

  1. Взносы за сплиты будут собираться после каждого круга и будут накапливаться на одну большую летнюю тусовку. В течении сезона ждём предложений по месту проведения закрытия лиги.

  Дополнительный комментарий.

  Число команд в дивизионах уменьшено до 7-ми исходя из необходимости:

  1. Что бы во время игр было гарантировано 2 запасные дорожки.
  2. Что бы немного разгрузить календарь, т.к. параллельно проходит ещё 2 лиги и много различных турниров. Каждая команда будет иметь за сезон (сентябрь-май) по 8 свободных от лиги недель. Игровых недель будет 32.
  3. Для того, что бы было удобнее переигрывать перенесённые матчи.

ABL Komandu/Spēlētāju Statistika

Statistikā redzams izspēlēto spēļu skaits (S), cik ir uzvarētas spēles (U), neizšķirti (N), zaudējumi (Z). Punkti tiek rēķināti sekojoši: par uzvarētu spēli tiek doti 2 punkti, neizšķirtu 1 punkts, zaudējumu 0.

TOP 10 PUNKTI

S U N Z Punkti
1 Dinamit 170 94 17 59 205
2 Energy Sistem 170 93 15 62 201
3 Atlaiders 157 85 14 58 184
4 Bossi 155 83 14 58 180
5 BBBD 137 83 11 43 177
6 OPcar.lv 170 80 16 74 176
7 SamoKat 156 80 13 63 173
8 TMRE Revolution 137 76 18 43 170
9 Universal Services 173 76 15 82 167
10 BK RIX 174 70 13 91 153
TOP 10 IZSPĒLĒTĀS SPĒLES
S U N Z Punkti
1 BK RIX 174 70 13 91 153
2 Universal Services 173 76 15 82 167
2 Flowers 173 68 11 94 147
4 Dinamit 170 94 17 59 205
4 Energy Sistem 170 93 15 62 201
4 OPcar.lv 170 80 16 74 176
7 Atlaiders 157 85 14 58 184
8 SamoKat 156 80 13 63 173
8 RTU 156 60 8 88 128
10 Bossi 155 83 14 58 180

Statistika: ABL Komandu Statistika

Tituli: ABL 10 sezonu-tituli

Spēlētāji kuri nospēlējuši Latvijas Amatieru Līgā visas 10 sezonas (visās sezonās ir ieskaitīts vidējais):

GOLD CLUB

  VārdsSliktākais rezultāts (1.spēle)Valstiskā piederība
GOLD CLUB MEMBERArtūrs Maslovs433 Latvija
GOLD CLUB MEMBERBoriss Simsons389 Latvija
GOLD CLUB MEMBEREdgars Kobiļuks481 Latvija
GOLD CLUB MEMBEREduards Kobiļuks512 Latvija
GOLD CLUB MEMBERKarīna Petrova488 Latvija
GOLD CLUB MEMBERKristaps Liecinieks467 Latvija
GOLD CLUB MEMBEROlga Morozova516 Latvija
GOLD CLUB MEMBERSergejs Ļeonovs492 Latvija
GOLD CLUB MEMBERToms Pultraks449 Latvija

Spēlētāji kuri nospēlējuši Latvijas Amatieru Līgā visas 10 sezonas (kaut 1 spēli sezonā):

Sievietes:

Evija Vende Priekule
Olga Šakaļuka

Vīrieši:

Kārlis Laņģis
Dmitrijs Volfsons
Maksims Čerņakovs
Mārtiņš Vilnis
Maksims Isajevs
Ģirts Priekulis
Ivars Lauris

LABA Informācija

Līgas spēlētāju informācijai:

1. Līgas noslēgums 2016.g. 04.Jūnijā plkst 16-00 “Kolotilovka”

Par aicinātiem viesiem – dalības maksa 10 eur. Bērni līdz 10 gadu vecumām bezmaksas.

2. Līgas pārspēles:

2016.g. 01. Jūnijā
Platinum – Gold – 19-00
Gold – Silver – 19-00
2016.g. 02. Jūnijā
Silver – Bronze – 19-00
Bronze – Cooper – 19-00
No komandas – 10 eur
3. Jaunā 11. Līgas sezona sāksies 2016.g. 05.-08.09.
4. 2016.g. 28.05. uz e-mailiem un sms tiks izsūtīts splita aprēķins par 2.apli.
Līdz 01.06. visām komandām ir jānodot par splitim !!!
5. 2016.g. 12.06. plkt. 11-00 Jūnija 9PIN MAČ
6. no 2016.g. no 06.Jūnija sāksies Individuāla Līga un Baker 7x7x7. Pieraksts pie operātoriem.

Individuālas Līgas sadalījums pa divīzijām tiks sagatavots 2016.g. 04. Jūnijā un tiks pasludināts noslēguma laiks.

LABA Informācija

Informācija:

1) Pielikumā (Eļļas programma Latvijas čempionātam) eļļas programma Latvijas čempionātam. Tā ir pieejama katru dienu, 1-6 celiņš, “Zelta boulinga un skvoša centrs”. Celiņu rezervācija pa tel.nr. 29181818;

 https://www.vissparboulingu.lv/notikumi/latvijas-xix-meistarsacikstes/

2) Sakarā ar to, ka uz turnīru “BASK ABL GRAND Prix” ir gandrīz pilns pieraksts, tiek atvērta papildus maiņa – 15 maijā, plkst. 11.00. Pieraksts pie Karīnas (tel.nr.20092131);

LABA Meistars rezultāti

18

L a t v i j a s  b o u l i n g a  t ū r e  2 0 1 5 – 2 0 1 6

4 . M E I S T A R S , 5 . R E I T I N G A T U R N Ī R S

„ LABA MEISTARS”

2 0 1 6 .  g .  1 5 . – 2 0 .  f e b r u ā r ī

LABA Meistars_prizi

Rezultāti pēc 1.maiņas: LABA Meistars rezultati – 1.maiņas uzvarētājs: Pēteris Cimdiņš;
Rezultāti pēc 2.maiņas: LABA Meistars rezultati – 2.maiņas uzvarētājs: Dmitrijs Čebotarjovs;
Rezultāti pēc 3.maiņas: LABA Meistars rezultati – 3.maiņas uzvarētājs: Dmitrijs Čebotarjovs;
Rezultāti pēc 4.maiņas: LABA Meistars rezultati – 4.maiņas uzvarētājs: Jānis Zemītis;
Rezultāti pēc 5.maiņas: LABA Meistars rezultati – 5.maiņas uzvarētājs: Mārtiņš Vilnis;
Rezultāti pēc 6.maiņas: LABA Meistars rezultati – 6.maiņas uzvarētājs: Dmitrijs Čebotarjovs;
Rezultāti pēc 7.maiņas: LABA Meistars rezultati – 7.maiņas uzvarētājs: Artūrs Ļevikins.

Turnīra nominācijas
Nominācija Vārds, Uzvārds Klubs
Labākais rezultāts Artūrs Ļevikins A-Z Boulings 287
Kvalifikācijas uzvarētājs Artūrs Ļevikins A-Z Boulings 1359
Labākais seniors Edmunds Jansons Zelta Prizma
Labākais juniors Artemijs Hudjakovs Ten Pin 1106
Labāka dāma Veronika Hudjakova Ten Pin
1.vieta Artūrs Ļevikins A-Z Boulings
2.vieta Pēteris Cimdiņš LABA
3.vieta Nikolajs Ovčiņņikovs Ten Pin
4.vieta Dmitrijs Čebotarjovs Ten Pin
5.vieta Edmunds Jansons Zelta Prizma
6.vieta Veronika Hudjakova Ten Pin
7.vieta Marija Tkačenko LABA
8.vieta Mārtiņš Vilnis LABA
9.vieta Jānis Dzalbs A-Z Boulings

Fināla rezultāti: LABA Meistars rezultati

LABA Meistars_kopa

  Nominācijas  
1.vieta/Labākais kvalifikācijas rezultāts
2.vieta
3.vieta
A.Ļevikins_LABA Meistars_1.vieta_uzv.kval._lab.rez.P.Cimdiņš_LABA Meistars_2.vietaN.Ovčinnikovs_LABA Meistars_3.vieta
Artūrs Ļevikins
Pēteris Cimdiņš
Nikolajs Ovčiņņikovs
Labākais Juniors
Labākais Seniors
Labākā dāma
A.Hudjakovs_LABA Meistars_lab.juniorsE.Jansons_LABA Meistars_lab.senjors_5.vietaV.Hudjakova_LABA Meistars_lab.dāma
Artēmijs Hudjakovs
Edmunds Jansons
Veronika Hudjakova
Pats aktīvākais LABA spēlētājs
M.Vilnis_LABA Meistars_samij aktivnij igrok LABA
Mārtiņš Vilnis
Divas balvas (šampanietis ) - "Par komandu godu".
Komandas Korness un Flowers, kas piedalījās turnīrā pilnā sastāvā.

I.FootBowl LABA Kauss

FootBowl_logoUzmanību! Uzmanību! Uzmanību!
31 janvārī notiks mini futbola sacensības starp ABL bouleriem.

I.FootBowl LABA Kauss.
Piedalīšanās noteikumi:
1) ņemt dalību turnīrā var jebkurš, kurš 9.ABL nospēlēja kaut vai 1 spēli;

2) komandas sastāvam nav jābūt tādam pašam kā spēlējot 9.ABL, to var noformēt iekļaujot arī citu komandu spēlētājus;

3) turnīrā var tikt pieteiktas ne vairāk kā 5 komandas. Spēlētāju skaits komandā – ne mazāk kā 5 un ne vairāk kā 10 dalībnieku;

4) īpašo dalībnieku statusā turnīrā ņems dalību meitenes no komandas RFS (Rīgas Futbola Skola);

5) Turnīra formāts:
– 5×5 vārtsargu ieskaitot;
– 2 puslaiki pa 15 minūtēm – spēlē katrs ar katru = 5 spēles.
– 11 metru soda sitienu konkurss;
– labākā vārtsarga konkurss;
– sitieni uz precizitāti.

6) Balvas. Uzvarētāji un medaļnieki saņems kausus. Labākie spēlētāji un individuālo konkursu uzvarētāji saņems speciālas balvas.

Turnīra norises vieta: Rīgas Klasiskā ģimnāzija.
Adrese: Rīga, Purvciema iela 38.
Norises laiks: 31. janvāris, plkst. 10.00

Pieteikumus sūtīt uz: boulingslv@gmail.com, telefons – 29505900 (Николай).

P.S.
Turpmāk mēs plānojam aizvadīt 3-4 turnīrus gadā. Sacensības būs dažādos sporta veidos.
Latvijas Amatieru Boulinga Asociācija


FootBowl_logoВнимание! Внимание! Внимание!
31 января состоится мини-футбольный турнир среди боулеров ABL.
I.FootBowl LABA Kauss
Условия участия в турнире.
1) Принять участие в турнире может любой желающий, кто сыграл хотя бы одну игру в любом из 9-ти чемпионатов ABL.

2) Команда на футбольный турнир может формироваться в любом сочетании игроков не зависимо от командной принадлжности в ABL.

3) На турнир может быть заявлено не более 5 команд. Число игроков в команде – не менее 5 и не более 10.

4) В качестве специального гостя в турнире будет играть команда девушек из RFS (Rīgas Futbola Skola).

5) Формат турнира:
– 5х5 включая вратаря.
– 2 тайма по 15 минут – каждый с каждым = по 5 игр.
– Конкурс пенальтистов.
– Конкурс – лучший вратарь.
– Конкурс – удары на точность.

6) Награды. Победители и призёры среди команд получают кубки. Лучшие игроки и победители в индивидуальных конкурсах – специальные призы.

Место проведения турнира – Рижская Классическая Гимназия.
Адрес – Рига, ул. Пурвциема, 38.
Дата и время: 31 января в 10:00.

Заявки присылать: boulingslv@gmail.com, телефон – 29505900 (Николай).
P.S.
В дальнейшем мы планируем проводить 3-4 турнира в год по различным видам спорта.