Komandas GR 8 diskvalifikācija

GR 8 neieradās uz 3 spēlēm pēc kārtas, tāpēc komanda tiek izslēgta no turpmākas dalības čempionātā. 1.tūres izspēlētā spēle pret LABA Vecākiem tiek anulēta un GR 8 komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums ar rezultātu 0:10.  Turpmāk visas komandas spēlējot ar GR 8 iegūs uzvaru 10:0. GR 8 komandas spēlētāji var piedalīties tekošajā čempionātā spēlējot kādā no citām komandām. 

(vairāk…)

Spēļu grafiks 12.ABL

Esiet sveicināti jaunajā 12. sezonā. 

12.ABL sākas 04.09., kā ierasts pirmdienās spēlēs Gold, otrdienās Bronze, trešdienās Platinum, ceturtdienās Silver, piektdienās Copper divizions. Katrā divizionā spēlēs 8 komandas, izņemot Platinum divizionu, tur dalību ņems 6 komandas.
(vairāk…)

Mēneša čempions – Februāris 2017

Turnīra “Mēneša čempions” – Februāra mēneša uzvarētājs:

Artemijs Hudjakovs

Rezultāti: MAC Februaris 2017

STATISITIKA PAR TURNĪRU:

2017. gada statistika: Mēneša čempions
1) A.Hudjakovs 16.p.; 2) A.Laurāns 8.p.; 3) E.Jansons 7.p..

2016. gada statistika: Mēneša čempions
1) V.Skudra – 51.p.; 2) V.Pribiļevs – 41.p.; 3) A.Hudjakovs 33.p.; 4) E.Poišs 28.p.; 4) M.Vilnis 28.p.

2015. gada statistika: Mēneša čempions
1) E.Poišs – 58.p.; 2) M.Vilnis – 41.p.; 3) A.Perepjolkins – 38.p.; 4) V.Pribiļevs – 36.p.

Kopvērtējuma statistika: Mēneša čempions
1) E.Poišs – 137.p.; 2) T.Pultraks – 104.p.; 3) A.Perepjolkins – 100.p.

Mēneša čempiona uzvarētāji: Mēneša čempions
 1) E.Poišs – 6.reizes; 2) T.Pultraks – 5.reizes.; 3) V.Saveļjevs – 4.reizes; 3) V.Pribiļevs – 4.reizes.

Februāris:
1.vieta – Artemijs Hudjakovs;
2.vieta – Edmunds Jansons;
3.vieta – Dmitrijs Dumcevs.

16.dalībnieki

image (65)

Informācija par 11.ABL

Esiet sveicināti dārgie boulinga draugi. Tuvojas jaunās sezonas sākums un vēlamies Jūs nedaudz iepazīstināt ar galvenajām izmaiņām reglamentā un sniegt informāciju par 11 sezonas norisi. Mājas lapa tiks savesta kārtībā nākamās nedēļas laikā, lai varētu atkal atspoguļot mūsu līgas rezultātus pilnā apmērā. Jaunās līgas eļļojums treniņiem būs pieejams sākot no nākošās nedēļas. Visiem veiksmīgus startus!

Reglamenta izmaiņas varat atrast šeit: REGLAMENTS

Eļļojums:

#2 Platinum/Gold:
http://patternlibrary.kegel.net/PatternLibraryPatternGraph.aspx?ID=658

#4 Silver/Bronze/ Copper:
http://patternlibrary.kegel.net/PatternLibraryPatternGraph.aspx?ID=742

Spēļu grafiki:

11.ABL-Spēļu grafiks – Platinum
11.ABL-Spēļu grafiks – Gold
11.ABL-Spēļu grafiks – Silver
11.ABL-Spēļu grafiks – Bronze
11.ABL-Spēļu grafiks – Copper
Ligas Kauss

Latvijas Boulinga Federācijas 2016/2017. sezonas kalendārs: Latvijas boulinga Federācijas sacensību kalendārs

Statistika:

Vīriešu vidējais (1-10 sezonas):
Vīrieši

Sieviešu vidējais (1-10 sezonas).
Sievietes

GOLD CLUB Members: GOLD CLUB

Amatieru Boulinga Līgas arhīvs:

https://www.vissparboulingu.lv/laba/

11.ABL reglamenta galvenās izmaiņas

11.Amatieru Boulinga Līga
Galvenās izmaiņas reglamentā

 1. Sezona vairs nedalīsies divos čempionātos. Čempionāts būs viens (4 apļi). Laika periods – no 05.09.2016. līdz 06.04.2017., no 10.04. līdz 25.05. norisināsies Līgas Kauss (4 etapi).
 2. Līgā būs 5 divīzioni, katrā 7 komandas.
 3. Rotācijas starp divizioniem notiks pēc katra apļa – 2 komandas uz augšu un uz leju. Pēc 4 apļa būs arī savstarpējās spēles (Position Round), pēc parastās shēmas.
 4. Līgā komandas spēlēs uz divām eļļām vienlaicīgi. Priekš divizioniem Platinum un  Gold – sarežģītāka , priekš pārējiem – vieglāka. Bet tajā pašā laikā eļļas garums visos divizions būs vienāds. Eļļas maiņa visos divizionos notiks pēc diviem apļiem.
 5. Diviziona uzvarētāji tiks apbalvoti ar kausiem pēc katra apļa.
 6. Tiek atcelti pagaidu licences un fiksētie punkti par klāt neesošu spēlētāju. Tiek ievests jauns noteikums “aklais rezultāts”. Ja komandā trūkst viens spēlētājs, tad iztrūkstošā spēlētāja punkti tiek aprēķināti šādi: iztrūkstošais spēlētājs saņem sliktāko partijā uzmesto rezultātu (sliktāko no savas komandas) – 20%.

Piemērs. Spēlētājs №1  uzmeta 220. Spēlētājs №2 uzmeta 200. Tas nozīmē, ka par klāt neesošu trešo spēlētāju, tiek piešķirta summa partijā 200-20%=180. Un tā katrā spēlē. Individuālajā reitingā tie punkti netiek ņemti vērā.

 1. Maksa par licenci notiks vienu reizi sezonā- 20€ (LABA karte = 15€)
 2. Maksa par celiņiem. Kapteiņiem balsošanai tiks piedāvāti divi varianti:

–  Variants-1. 22€ no komandas kā tas bija iepriekš. Šajā gadījumā tiks izspēlēti tikai tituli+ papildus balvas no LABA.

Variants -2. 24€ no komandas. Šajā gadījumā  Līgas Kausā tiks izspēlēts balvu fonds) = 360€ katrā divizionā+ papildus balvas no LABA.

 1. Iemaksas par splitiem tiks savāktas pēc katra apļa un tiks uzkrātas uz vienu lielu vasaras ballīti. Sezonas laikā gaidām no Jums piedāvājumus par Līgas noslēguma norises vietu.

Papildus komentārs.

Komandu skaits divizionos tika samazināts līdz 7, balstoties uz nepieciešamību:

 1. Lai spēles laikā būtu garantēti 2 rezerves celiņi.
 2. Lai kaut cik noņemtu slodzi no kalendāra, tā kā paralēli notiek vēl 2 līgas un daudz dažādu turnīru. Katrai komandai sezonā(septembris-maijs) būs 8 brīvas no līgas nedēļas. Spēles nedēļas būs 32.
 3. Lai būtu vieglāk pārspēlēt pārceltas spēles.

  11.Amatieru Boulinga Līga
  Основные изменения в Регламенте

  1. Сезон больше не будет делиться на два чемпионата. Чемпионат будет один (4 круга). Время проведения – с 05.09.2016. по 06.04.2017. И с 10.04. по 25.05. будет проведён Кубок Лиги (4 этапа).
  2. В лиге будет 5 дивизионов по 7 команд.
  3. Ротация между дивизионами будет происходить после каждого круга – по 2 команды вверх и вниз. После 4-го круга так же будут стыковые игры, по обычной схеме.
  4. Лига будет играть на двух маслах одновременно. Для дивизионов Platinum и Gold – более сложное, для остальных – более лёгкое. Но при этом длина масла на все дивизионов будет одинаковая. Смена масла во всех дивизионах будет происходить после двух кругов.
  5. Победителям дивизионов будут вручаться кубки после каждого круга.
  6. Отменяются временные лицензии и фиксированные очки за отсутствующего игрока. Вводится новое правило “слепого счёта”. Если в команде отсутствует один игрок, то команде за него начисляются очки того игрока из двух играющих, который показал худший результат и от него минус 20%.

  Пример. Игрок №1 бросил 220. Игрок №2 бросил 200. Значит за отсутствующего игрока команде начисляется сумма 200 минус 20% = 180. И так в каждой партии. В личном рейтинге эти очки не учитываются.

  1. Оплата за лицензию будет один раз за сезон – 20 eur (LABA karta = 15 eur).
  2. Оплата за дорожки. Капитанам на голосование будет предложено 2 варианта:

  –  Вариант-1. 22 евро с команды как было раньше. В этом случае разыгрываются только титулы +дополнительные призы от LABA.

  Вариант-2. 24 евро с команды. В этом случае в Кубке лиги будет разыгран призовой фонд) = по 360 евро на каждый дивизион +дополнительные призы от LABA.

  1. Взносы за сплиты будут собираться после каждого круга и будут накапливаться на одну большую летнюю тусовку. В течении сезона ждём предложений по месту проведения закрытия лиги.

  Дополнительный комментарий.

  Число команд в дивизионах уменьшено до 7-ми исходя из необходимости:

  1. Что бы во время игр было гарантировано 2 запасные дорожки.
  2. Что бы немного разгрузить календарь, т.к. параллельно проходит ещё 2 лиги и много различных турниров. Каждая команда будет иметь за сезон (сентябрь-май) по 8 свободных от лиги недель. Игровых недель будет 32.
  3. Для того, что бы было удобнее переигрывать перенесённые матчи.