Izmaksāt kafiju!

Dažādas preces boulingam/ Stuff for Bowling

Parametri:Celiņa garums – 18,228 metri.Celiņa platums – 1,054 metri (tīrs celiņa platums) un 1,668 metri (ņemot vērā renes).Ieskrējiena zonas garums – 4,680 metri.
Galda garums zem ķegļiem – apmēram 1 metrs.Apļa diametrs zem ķegļiem – 57 mm.Attālums starp divu ķegļu centriem – apmēram 30 cm.Attālums no fola līnijas līdz galvenajām tēmēšanas bultiņām – 4,5 metri.Attālums no fola līnijas līdz tēmēšanas apaļām iezīmēm – 2,18 metri.Attālums līdz 1. rindas iezīmēm ieskrējiena zonā – 3,5 metri.

Attālums līdz 2. rindas iezīmēm ieskrējiena zonā – 4,5 metri.

29

 

Параметры:Длина дорожки – 18,228 метра.Ширина дорожки – 1,054 метра (чистая ширина дорожки) и 1,668 метра (с учётом желобов).Длина зоны разбега – 4,680 метра.
Длина стола под кеглями – примерно 1 метр.Диаметр круга под кеглями – 57 мм.Расстояние между центрами двух кеглей – примерно 30 см.Расстояние от линии фола до главных стрел прицеливания – 4,5 метра.Расстояние от линии фола до круглых меток прицеливания – 2,18 метра.Расстояние до 1-го ряда меток в зоне разбега – 3,5 метра.

Расстояние до 2-го ряда меток в зоне разбега – 4,5 метра.

30

Celiņš sastāv no 39 atsevišķiem dēļiem, kuri ērtībai ir nosacīti numurēti.Celiņu segumam tiek izmantots gan naturāls koks – kļava un dažas priežu šķirnes, gan arī sintētiskie materiāli – lamināts, ciets linolejs.No abām pusēm no katra celiņa, no fola līnijas līdz aizmugurējam panelim ir renes. Atbilstoši noteikumiem, renei ir jābūt izgatavotai no koka vai pieļautā sintētiskā materiāla.31 Дорожка состоит из 39 отдельных досок, которые для удобства условно пронумерованы.Для покрытия дорожек используется как натуральное дерево – клен и некоторые породы сосны, так и синтетические материалы – ламинат, жёсткий линолеум.С обеих сторон от каждой дорожки, от линии фола до задней панели имеются желоба. Согласно правилам, желоб должен быть сделан из дерева или допущенного синтетического материала.31
Share This

Share This

Share this post with your friends!