Izmaksāt kafiju!

Dažādas preces boulingam/ Stuff for Bowling

Atbilde uz I.Raņķes komentāru par līgas eļļojumu:

image (2)image (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labdien,

Saprotam Jūsu sašutumu, taču ir jāsaprot pāris lietas par boulingu, lai Jūsu spēle uzlabotos un katru reizi būtu vieglāk pielāgoties izmaiņām. Mēģināsim Jums paskaidrot, kāpēc reizēm boulingā izmaiņas ir ļoti manāmas vai nedaudz attiecībā uz eļļas izspēlēšanu.

Jāsāk ar to, ka ir dažādas eļļošanas mašīnas un dažāda tipa eļļas, kas maina bumbas reakciju. Katra mašīna un eļļa ir ar kaut ko unikāla un īpatnēja, ņemot vērā bumbas reakciju pēc eļļas uzklāšanas. Jāsaprot arī tas, ka ir dažāda tipa celiņu virsmas, kas arī maina to kā bumba slīdēs, strādās uz noteiktām eļļām. Augsta līmeņa spēlētāji šīs lietas saprot un ņem vēra, tāpēc, vairumā gadījumu par to nesatraucās, jo ir ieinteresēti uz rezultātu, tāpēc mēģina pielāgoties izmaiņām un krāt pieredzi šādās situācijas uz priekšdienām.

Tālāk boulingā seko tāds faktors, kā spēlētāji un tas ar kādām bumbām viņi spēlē, kāds ir spēles stils. Ja uz celiņu pāra atrodas spēlētāji, kas met taisni vai spēlē ar “mirušām” bumbām, kas grūti paņemt rokās, jo tās ir eļļainas un bumbas nekopj, tad eļļa var pārnesties uz priekšu ātri un šķietami palikt garāka. Un otrādi, ja ir spēlētāji, kas spēlē ar jaunām, reaktīvām bumbām un daudz apgriezieniem, tad eļļa var ātrāk nožūt un likties, ka tā ir īsāka.

Reizēm jāņem vērā arī laika apstākļi, temperatūra telpā un gaisa mitrums telpā. Atsevišķos gadījumos eļļa var savādāk izspēlēties un nostāties. Šīs izmaiņas būs mazas, bet jūtamas vairāk spēles gaitā.

Mašīnas tehniskais stāvoklis ir lielākais faktors, kas ietekmē to kā eļļa ir uzklāta un spēlēsies. Uz doto brīdi Mūsu eļļošanas mašīnai Spāres boulingā nav tehnisku problēmu vai bojājumu, eļļošanas mašīnai pēc termiņiem tiek veikta tehniska apkope.

Turpinot par eļļošanas mašīnām, konkrēti par Spāres boulinga mašīnu, varam teikt, ka tajā uz doto brīdi ir 4 eļļošanas programmas: 1.Līgas 41 pēda, 2.LKČ 45 pēda, 3.LKČ 37 pēda,4.LKČ 35 pēda(LKČ – Latvijas komandu čempionāts). Samainīt programmas uz šīs mašīnas nav tik vienkārši, jo ir uzstādīts kalendārais plānotājs, kuru vajag pārprogrammēt attiecīgajās dienās, lai varētu klāt citu eļļu. Visi operatori ir informēti un uz lapiņas mašīnā ir uzrakstīts, kurai programmai jābūt līgā. Pirms eļļas klāšanas vienmēr tiek pārbaudīts mašīnas displejs un salīdzināts ar lapiņu, lai zinātu, ka ir pareizā eļļas programma. Ja gadījumā tiktu uzklāta kāda cita eļļas programma kādā dienā, tad to būtu viegli pārbaudīt plānotājā. Bet pirmais ko manītu, ja būtu cita programma, būtu savādāka bumbas reakcija. Jo visas eļļas programmas, kuras uz doto brīdi ir mašīnā, ļoti atšķiras viena no otras.

Mūsu operatori visi ir apmācīti rīkoties ar mašīnu pie speciālistiem un prot ar to strādāt, kopt. Katru mēnesi galvenais tehniskais mašīnas kopējs pārbauda mašīnas stāvokli, veic pilnu apkopi un pēc vajadzības veic kādu detaļu nomaiņu, kas minimāli var ietekmēt eļļas klāšanas kvalitāti. Uz lielā fona eļļa spēlējas līdzīgi, ja ne tāpat un vairāk to ietekmē ārējie faktori, kā komandas spēlētāji, pretinieki un laika apstākļi.

Amatieru līgā visi celiņi tiek gatavoti vienādi, pēc viena principa, lai rezultātus varētu ņemt vērā un salīdzinātu ar citiem. Celiņus pirms eļļas klāšanas vienmēr notīra un tikai tad klāj eļļu. Divas reizes (kā tika rakstīts) eļļas mašīna eļļu uzklāt nevar!

Ja turpmāk rodas kādi jautājumi par celiņu gatavošanu vai eļļošanas mašīnu, tad droši varat vērsties pie galvenā operatora Pētera Cimdiņa un uzdot sev interesējošos jautājumus. Ar lielāko prieku palīdzēsim saprast, kas un kāpēc boulingā notiek tā kā tas notiek, lai vairotu interesi un paplašinātu zināšanu loku par boulingu.

Eļļa.Celiņu virsmas seguma saglabāšanai tika izstrādāta eļļas (eļļas plēves) uzklāšanas tehnoloģija, kas aizsargā celiņa virsmu no krītošo bumbu iedarbības. Taču, ja nav eļļas, celiņa virsma var būt bojāta (iespiedumi, plaisas, zīmējuma nodeldēšana), kas ievērojami samazina tā izmantošanas termiņu. Eļļa (kondicionētājs) ir šķidrums uz sintētiskās eļļas bāzes, ar speciālām minerālās vai sintētiskās kompozīcijas piedevām. Pateicoties savam sastāvam, eļļa ļauj samazināt berzes koeficientu uz celiņa virsmas.  1 Масло. Для сохранения поверхности покрытия дорожек была разработана технология нанесения масла(масляной пленки), которая защищает поверхность дорожки от воздействия падающих шаров. Ведь при отсутствии масла поверхность дорожки может быть повреждена (вмятины, трещины, истирание рисунка), что значительно сокращает срок её использования. Масло (кондиционер) представляет собой жидкость на базе синтетического масла со специальными добавками минеральной или синтетической композиции. Благодаря своему составу масло позволяет уменьшать коэффициент трения на поверхности дорожки
Eļļas uzklāšana. Eļļas uzklāšanas process uz celiņa tiek saukts par celiņa ieberšanu vai dresingu (no angļu vārda „dress” – uzvilkt kleitu) un tiek veikta ar paškustošās elektriskās mašīnas eļļas uzklāšanai palīdzību. Mūsdienīgām mašīnām iekšā ir tilpne eļļai un tilpne šķidrumam, kas nomazgā eļļas plēvi no celiņa virsmas. Tādu ierīču pamatuzdevums ir uzklāt uz celiņa virsmas noteiktā biezuma eļļu vai izveidot eļļas seguma profilu, izmazgāt celiņu.  2 Нанесение масла. Процесс нанесения масла на дорожку называется натиркой дорожки или дрессингом (от английского слова “dress” – надевать платье) и производися с помощью  самодвижущейся электрической машины для нанесения масла. Современные машины имеют внутри емкость для масла и емкость для жидкости, смывающей масляную плёнку с поверхности дорожки. Основная задача таких устройств – нанести на поверхность дорожки масло определенной толщины или создать профиль масляного покрытия, вымыть дорожку.
 Eļļu programmas.Eļļa tiek uzklāta uz celiņa ar smalkāko plēvi no fola (pārkāpuma) līnijas uz noteikto distanci, pēc WTBA (WORLD TENPIN BOWLING ASSOTIATION) standarta, seguma garumam ir jāsastāda no 29 līdz 45 pēdām (no 8,84 metriem līdz 13,72 metriem). Uzklātās uz celiņiem eļļas daudzums tiek izmērīts UNITos (viens junits ir vienāds ar 0.18 ml/m2). Eļļas viskozitāte – tas ir šķidruma iekšējās berzes mērs. Mērvienība – puazs. Jo lielāka ir berze, jo lielāks spēks ir jāpielieto, lai izraisītu kustību. Celiņš var būt pārklāts ar eļļu vienā kārtā (light oil), kā arī divos vai vairākos slāņos – pastāv seguma varianti: light-medium, medium, medium-heavy un heavy oil. Tādējādi eļļas programmas tiek iedalītas trijās lielās kategorijās, atkarībā no seguma garuma: Īsa – programmai atrodas 32-36 pēdu diapazonā; vidēja – 37-41 pēda; gara – 42-45 pēdas. Eļļas diagramma – tas ir viens no galvenajiem boulinga celiņu raksturojumiem, kas atspoguļo eļļas garumu, daudzumu, kas palīdz bouleriem spēlē.  3  Программы масел. Масло наносится на дорожку тончайшей пленкой от линии фола (заступа) на определённую дистанцию, по стандарту WTBA(WORLD TENPIN BOWLING ASSOTIATION), длина покрытия должна составлять от 29 до 45 футов (от 8,84 метров до 13,72 метров). Количество нанесённого масла на поверхность дорожки измеряется в UNITах (один юнит равен 0.18 мл/кв.м.). Вязкость масла – это мера внутреннего трения жидкости. Единица измерения – пуаз. Чем больше трение, тем большую силу требуется приложить, чтобы вызвать движение. Дорожка может быть покрыта маслом в один слой (light oil), а также в два или более слоев – существуют варианты покрытия light-medium, medium, medium-heavy и heavy oil.Таким образом программы масел делятся на три большие категории, в зависимости от длины покрытия: Короткое – для программы находится в диапазоне от 32-36 футов; среднее – 37-41 футов; длинное- от 42-45 футов. Диаграмма масла – это одна из главных характеристик боулинговских дорожек, которое отображает длину, колличество масла, которое помогает боулерам в игре.

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!