1. Parametri. Bumbai ir 21,83 cm diametrs. Bumbas diametrālā griezuma aploces garums – 68,58 cm. Bumbas svars svārstās no 6 mārciņām (2,720 kg) līdz 16 mārciņām (7,258 kg). Ciparu, kuru jūs parasti redzat uz kluba bumbām (hausboliem), norāda bumbas svaru mārciņās (1 mārciņa = 450 g). Jauno bumbu paraugi iziet izmēģinājumus, un tiem ir jābūt sertificētiem. Uz bumbu iepakojuma, kas atbilst standartiem, ir iezīmēti ABC/WIBC (Amerikāņu Boulinga Kongress) un PBA (Boulinga Profesionālā Asociācija) logotipi.

1. Параметры. Шар имеет диаметр 21,83 см. Длина окружности диаметрального сечения шара – 68,58 см. Вес шара колеблется от 6 фунтов (2,720 кг) до 16 фунтов (7,258 кг). Цифра, которую вы обычно видите на клубных шарах (хаусболах), указывает вес шара в фунтах (1 фунт = 450 гр). Образцы новых шаров проходят испытания и подлежат сертификации. На упаковке шаров, соответствующих стандартам, нанесены логотипы АВС/WIBC (Американский Конгресс по Боулингу) и PBA (Профессиональная Ассоциация Боулинга).

2. Sagatavošana urbšanai. Pirms bumbas urbšanas, meistars veic spēlētāju rokas noteiktos izmērījumus:

 1. Izmēra spenu (rokas tvērienu).
 2. Tiek pārbaudīta pirkstu un plaukstas lokanība.
 3. Tiek mērīts pirkstu resnums.
 4. Izejot no 2 un 3 punktiem, tiek noteikti caurumu urbšanas leņķi un to savstarpējais izvietojums.
 5. Sporta tvērienam tiek piemeklēti fingeri (gumijas ieliktņi pirkstu caurumos).

Lai iegūtu vēlamo bumbas reakciju, tiek piemeklēts urbšanas zīmējums, ņemot vērā bumbas raksturojumus un boulera spēles īpatnības.

2.

 383936 37

2. Подготовка к сверлению. Перед тем, как просверлить шар,мастер делает определеные замерки руки игрока:

 1. Измеряет спэн(хват руки).
 2. Проверяется гибкость пальцев и кисти.
 3. Измеряется толщина пальцев.
 4. Исходя из пунктов 2 и 3 определяются углы сверления отверстия и их взаимное расположение.
 5. Для спортивного хвата подбираются фингера (резиновые вставкив отверстиях для пальцев)

Для получения желаемой реакции шара выберается рисунок сверления, учитывая характеристики шара и игровые особенности боулера.

3. Urbšana. Boulingā tādu smalku darbu, kā bumbu urbšanu, izpilda drileris. Pastāv boulinga bumbu urbšanas divi tipi:

 1. Tradicionālā urbšana;
 2. Sporta urbšana.
 • Bumbas urbšanai tiek izmantota speciāla mašīna, kurā tiek uzstādīta un nostiprināta bumba tādā veidā, lai tā atrastos nekustīgā stāvoklī.
 • Drileris izvēlas vajadzīgos urbjus un veic smalkos mehāniskās un elektroniskās statnes iestatījumus.
 • Sākas urbšanas process. Mazos apgriezienos, pakāpeniski, lai neveidotu pārspiedienu uz iekšējiem slāņiem – urbji iegremdējās bumbā stingri turpmāko cauruļu vietās. Skaidas un putekļi steidzami tiek novākti ar jaudīgu putekļu sūcēju.
 • Izurbta bumba tiek svērta ar speciāliem svariem, lai pārliecinātos par papildus cauruma urbšanas nepieciešamību un vietu (X-hole), lai ievērotu līdzsvara standartus.

Eksistē arī jauna urbšanas sistēma – maiņu ieliktņu SWITCH GRIP sistēma īkšķim. Tā ir iekšējā „glāze”, kas pastāvīgi atrodas bumbā, un maināmais ieliktnis-tambs, kurā tiek urbts caurums īkšķim. Šis ieliktnis ir noņemams – ir pietiekami pagriezt to pulksteņa rādītāja pretējā virzienā un izvilkt. Līdz ar to Jums vienmēr ir bumbas, kuros caurums īkšķim ir vienāds. Bez tam, uztaisot dažus daudzveidīgus ieliktņus, jūs varēsiet atlasīt optimālu un komfortu tamba variantu spēlei, atkarībā no jūsu īkšķa stāvokļa pašreizējā momentā.

3.

4041424344

 

3. Сверление. В боулинге такую тонкую работу, как сверление шаров, выполняет дриллер. Существуют два типа сверления шара для боулинга:

 1. Традиционое сверление;
 2. Спортивное сверление.
 • Для сверление шара используется специальная машина, куда устанавливается шар и закрепляется, так чтобы он находился в неподвижном состоянии.
 • Дриллер выбирает нужные сверла и производит тонкие механические и электронные настройки станины.
 • Начинается процесс сверления. На малых оборотах, постепенно – чтобы не создавать избыточного давления на внутренние слои – сверла погружаются в шар строго в местах будущих отверстий. Стружка и пыль немедленно удаляются мощным пылесосом.
 • Просверленный шар взвешивается на специальных весах, чтобы убедиться в необходимости и месте сверления дополнительного отверстия (X-hole) для соблюдения стандартов баланса.

Существует так же новая система сверления – система сменных вставок для большого пальца SWITCH GRIP. Она представляет собой внутренний “стакан”, который находится в шаре постоянно, и сменная вставка-тамб, в которой сверлится отверстие для большого пальца. Эта вставка является съемной – достаточно повернуть ее против часовой стрелки и вытащить. Тем самым Вы всегда имеете шары, у которых отверстие для большого пальца одинаково. Кроме того, сделав несколько разных вставок, вы сможете подобрать оптимальный и комфортный вариант тамба для игры в зависимости от состояния вашего пальца в данный момент.

4. Apkalpošana.

 1. Bumbu matēšana. Runa ir par tā saucamo Abralon Sanding Pads. Tas ir specializētais slīpēšanas un pulēšanas pārklājums, kuram ir apļu forma ar aptuveno diametru 15-20 cm. Tāda pārklājuma izmantošanas uz bumbas virsmas mērķis – ar „Spinner” (tīrīšanas un pulēšanas mašīnas) pielietošanu (esot stingrumam 180,360,500,1000 grit) un bez tā pielietošanas, novākt noteiktu eļļas daudzumu no bumbas virsmas, atkarībā no apstrādāšanas ar Abralonu intensitātes, kā arī no tā „graudainuma” (stingruma);

Pašreizējā momentā Abralon Sanding Pads tiek ražoti dažās stingruma pamatkategorijās (stingrums tiek mērīts ar izmērīšanas mēru „Grit”).

1) 180 grit – visdziļāko skrambu noņemšanai no bumbas virsmas.
2) 360 grit – dziļu skrambu noņemšana no bumbas virsmas.
3) 500 grit – vidēja dziļuma skrambu noņemšana no bumbas virsmas.
4) 1000 grit – lai veidotu bumbai vidējo fabrikas pulēšanu.
5) 2000 grit – lai veidotu bumbai mājīgo spīdumu bez bumbas tekstūras izmainīšanas.
6) 4000 grit – lai  veidotu bumbai  augstu spīduma līmeni.

Apstrādājot „ar rokām”, pamatā tiek izmantots Abralons ar stingrumu 1000, 2000, kā arī 4000 grit. Izmantojot Spinneru (pulēšanas mašīnu), tiek izmantots Abralons 180, 360, 500 grit, un pēc tam, lai pabeigtu pulēšanu, izmanto Abralonu ar 1000,2000 un 4000 grit ar dažādo kvalitāti speciālo polirolu pielietošanu sporta bumbām.

 1. Bumbu pulēšana. Pēc nepieciešamības, var savienot šo operāciju kopā ar bumbu mehānisko tīrīšanu. Tas ir process, ar kuru no bumbas noņem niecīgo materiāla daudzumu track zonā (bumbas daļa, kura pastāvīgi atrodas kontaktā ar celiņu) nodiluma dēļ, lai atdzīvinātu un saglabātu (vai izmainītu) bumbas raksturojumus. Neaizmirstiet, ka pulēšanas laikā no bumbas tiek noņemts plāns virsslānis, tāpēc šo operāciju tiek rekomendēts veikt nedaudz retāk. Pulēšana ļauj noņemt smalkas skrambas un dobumus. Pēc pulēšanas procesa jūsu bumba izskatīsies kā jauna (glancēta). Šo operāciju parasti izpilda meistars Pro Shop’ā speciālā mašīnā (Ball Spinner). Tāpat arī, iespējams veikt bumbas pulēšanu patstāvīgi, bez speciālās mašīnas izmantošanas, bet rezultāts nav tik efektīgs. Ir vajadzīgs uzlikt Polirolu un izsmērēt to pa reaktīvās bumbas virsmu, tādējādi atgriežot bumbai spīduma augsto līmeni, garumu un reakciju;
 1. Iztvaicēšana. Ja pēc pārklājuma atjaunošanas ar pulēšanas palīdzību jūs izjutāt, ka jūsu bumbas reakcija vienalga atšķiras no sākotnējās, var noņemt eļļu no bumbas virsmas, izmantojot speciālo ierīci bumbas iztvaikošanai (krāsns iztvaikošanai). Pakalpojums ir pieejams tikai Pro Shop’ā. Bumbu liek krāsnī ar augsto temperatūru un atstāj uz noteiktu laiku, tādējādi, eļļa sāk iziet un noplūst no bumbas uz mašīnas dibenu, kur iepriekš tiek izliktas salvetes, kuras iesūc eļļu.

4.

4546 

47

48

 

49

4. Обслуживание.

 1. Матовка шаров. Речь идет о так называемом Abralon Sanding Pads. Это специализированое наждачно-полирольное покрытие, которое имеет форму кругов диаметром приблизительное 15-20 см. Цель использования этого покрытия на поверхности шара – с применением (при жесткости в 180,360,500,1000 grit) и без применения “Spinner” (чистяще-полировальной машины) убрать определенное количество масла с поверхности шара, в зависимости от интенсивности обработки Абралоном а также его “зернистости”( жесткости);

На данный момент Abralon Sanding Pads выпускаются в нескольких основных категориях жесткости (жесткость измеряется мерой измерения “Grit”).

1) 180 grit – для удаления самых глубоких царапин с поверхности шара.
2) 360 grit – для удаления глубоких царапин с поверхности шара.
3) 500 grit – для удаления царапин средней глубины с поверхности шара.
4) 1000 grit – для придания шару средней фабричной полировки.
5) 2000 grit – для придания шару мягкого блеска без изменения текстуры шара.
6) 4000 grit – для придания шару высокого уровня блеска .

При обработке ” вручную” в основном используются Абралон жесткости 1000, 2000,а также 4000 grit. При использовании Спиннера (Полировальной машины) используется Абралон 180, 360, 500 grit, и после, для завершения полировки, Абралон на 1000,2000,и 4000 grit с применением специальных полиролей для спортивных шаров, разного качества.

 1. Полировка шаров. По мере необходимости можно совмещать эту операцию вместе с механической очисткой шара. Это процесс, посредством которого мизерное количество материала удаляют с шара, ввиду изнашиваемости области следа – части шара, которая постоянно находится в контакте с дорожкой, чтобы оживить и сохранить (или изменить) характеристики шара. Не забывайте, что при полировке с шара снимается тонкий поверхностный слой, поэтому эту операцию рекомендуется проводить несколько реже. Полировка позволяет удалить мелкие царапины и выемки. После процесса полировки ваш шар будет выглядеть как новенький (глянцевый). Эту операцию обычно выполняет мастер в proshop в специльной машине (ball spinner). Также возможно осуществить полировку шара самостоятельно, без использования специальной машины, но результат не такой эффективный. Нужно нанести Полироль и растиреть на поверхности реактивного шара, таким образом возвращая изначальный высокий блеск, длину и реакцию шара;
 1. Выпаривание. Если после восстановления покрытия с помощью полировки, вы почувствовали что реакция вашего шара все равно отличается от первоначальной, можно удалить масло с поверхности шара используя специальное устройство для выпаривания шаров (печь для выпаривания). Услуга доступна только в proshop. Шар клудт в печь на большую температуру и оставляют на определненное время, таких образом масло начинает выходить и стекает с шара на дно машины, где предварительно раскладываются салфетки, которые впитывают масло.

5. Bumbu kopšana. Lai, kaut nedaudz pagarinātu bumbu „dzīves” termiņu un saglabātu to īpašības pēc iespējas ilgāk, ir vajadzīgs pienācīgi kopt bumbas. Bumbas ar matēto rūpniecības virsmu:

 1. Ikdienā, pēc boulinga sesijas, tiek izmantots dvielis ar mikrošķiedru un Powerhouse energizer cleaner vai Clean & Dull (matētām virsmām), bumbas attīrīšanai.
 2. Katras 15-20 spēles – mazliet noņemt virsmas slāni ar Abralon Pad, kas atbilst galīgai rūpniecības virsmai, t. i., ja bumbai bija norādīts 4000 out of box, tad sākam no 2000 un pabeidzam ar 4000 grit.
 3. Katras 60 spēles – virsmas atjaunošana. Sākot no Pad ar 500 grit „paceļam” pa soļiem, t. i. 500 – 1000 – 2000 – 4000 (viss ir atkarīgs no tā, kāda virsma Jums ir vajadzīga).
 4. Katras 1000 spēles – virsmas pilna atjaunošana („iztvaikošana” un slāņa noņemšana).

Bumbas ar pulēto virsmu:

 1. Ik dienas, pēc boulinga sesijas, tiek izmantots dvielis ar mikrošķiedru un Powerhouse energizer cleaner vai Clean & Dull (matētām virsmām), bumbas attīrīšanai.
 2. Katras 10 spēles – uzlikt polirolu Factory Finish uz esošo virsmu.
 3. Katras 30 spēles – mazliet apstrādāt ar smilšpapīru, ar Abralon Pad pielietošanu, kas atbilst bumbas galīgai virsmai, un nopulēt ar Factory finish polish.
 4. Katras 60 spēles – virsmas atjaunošana ar „slīpēšanas” Abralon Pad-iem pa soļiem un nopulēt ar Factory finish polish.
 5. Katras 100-200 spēles – pilnīgā atjaunošana.

– Ir nepieciešams glabāt un transportēt bumbas šiem nolūkiem speciāli paredzētās somās.

5. 50515253

5. Уход за шарами. Чтобы хоть  немного продлить срок “жизни” шаров и сохранить их свойства как можно дольше, нужно как следует ухаживать за шарами. Шары с матовой заводской поверхностью:1. Ежедневно после сессии боулинга, используя полотенце с микроволокном и Powerhouse energizer cleaner или Clean & Dull (для матовых поверхностей), очистить шар.
2. Каждые 15-20 игр – слегка снять слой покрытия Abralon Pad-ом, соответствующим заводскому конечному покрытию, т.е. если шар шел на 4000 out of box, начинаем с 2000 и заканчиваем на 4000 grit.
3. Каждые 60 игр – восстановление покрытия. Начинаая с Pad на 500 грит “поднимаем” покрытие пошагово, т.е. 500 – 1000 – 2000 – 4000 (все зависит от того, какое финишное покрытие Вам нужно).
4. Каждые 100 игр – поное восстановление покрытия (“выпаривание” и снятие слоя).Шары с полированным покрытием:  

 1. Ежедневно после сессии боулинга, используя полотенце с микроволокном  и Powerhouse energizer cleaner или Clean & Dull (для матовых поверхностей), очистить шар;
 2. Каждые 10 игр – нанести полироль Factory Finish Polish на существующую поверхность;
 3. Каждые 30 игр – слегка пошкурить поверхность с приминением Abralon Pad, соотвествующего финишному покрытию шара и отполировать Factory finish polish;
 4. Каждые 60 игр – восстановление поверхности с приминением пошаговой “шлифовки” Abralon pad и отполировать Factory finish polish;5. Каждые 100-120 игр – полное восстановление.

– Хранить и транспортировать шары необходимо в специально предназначенных для этого сумках.

Share This

Share This

Share this post with your friends!