Izmaksāt kafiju!

Dažādas preces boulingam/ Stuff for Bowling

Boulings ir apbrīnojama spēle, kas ir apgādāta ne tikai ar pamatnoteikumiem kā jebkura cita spēle, bet tajā ir sava filosofija, kāds īpašs godbijīgu attiecību gars gan pret pašu spēli, gan arī pret cilvēkiem, kuri spēlē to. Piemēram, vai jūs zināt daudz sporta veidu, kur ir pieņemts sveicināt veiksmīgas pretinieka darbības? Tad lūk, boulingā – tā ir parasta lieta. Ar īpaši veiksmīgām sāncenšu darbībām apsveic viens otru pat vissaspringtākajās un visizšķirošākajās spēlēs.Boulingā arī pastāv sava spēles ētika.Daudzu gadu gaitā boulingā izveidojās savi labā toņa noteikumi, kurus cenšas ievērot visi sevi cienoši spēlētāji. Tāpēc, iepazīstoties ar galvenajiem noteikumiem, diezgan labi var arī uzzināt dažus uzvedības likumus boulingā, jo vairāk tāpēc, ka to ir ne tik daudz. Sekošana tiem palīdzēs izvairīties no nevajadzīga sakaitinājuma un stresiem, padarīt spēli patīkamu gan sev, gan arī partneriem.

Par vienu no pamatnoteikumiem boulingā tiek uzskatīts labās rokas noteikums. Tas vēsta, ka ir jāpiedāvā mēģinājums pirmajam mest bumbu tam sāncensim, kas atrodas pa labi no jums. Protams, šis noteikums darbojas tad, kad abi dalībnieki vienlaicīgi ir gatavi metienam.

Otrais ne mazāk svarīgs noteikums – ir turēties ārpus ieskrējiena zonas, kad spēlētājs uz blakus celiņa gatavojas mest bumbu, jo viņš redz citus spēlētājus ar sānu redzi, un tādēļ var novērst uzmanību un izdarīt kļūdu. Nekad nepārkāpiet sava celiņa robežas. Tas ir tik pat aplami, kā pabeigt peldējumu baseinā uz kaimiņa celiņa.

 

Ļoti vērtīga īpašība spēlē ir savaldība. Pēc veiksmīga mēģinājuma nav vērts pārāk vētraini izpaust savas emocijas. Vētrainā uzvedība var ne tikai traucēt pārējiem spēlētājiem, bet arī provocēt konflikta situāciju. Prasme kontrolēt sevi noderēs gan boulingā, gan arī dzīvē.

Vēl viens noteikums ir punktualitāte. Pat minimāla spēles nokavēšana var būt novērtēta kā necieņa pret sāncenšiem un partneriem. Spēles laikā nav jānovērš uzmanība, nav jāuzsāk sarunas ārpus tēmas, līdz ar to aizturot spēli un piespiežot gaidīt partnerus un sāncenšus.

Esiet piesardzīgi ar ēdieniem un dzērieniem pieejas zonā! Jebkurš svešs priekšmets uz celiņa var traucēt pareizam ieskrējienam un metienam. Īpaši bīstams ir šķidrums, kas var nokļūt uz apavu zoles.

Pieklājība. Šī īpašība vēl nekad un nevienam nav kaitējusi. Taktiskums ne tikai padarīs spēli patīkamu, bet arī palīdzēs, ja esat zaudējis spēli, vieglāk pieņemt zaudējumu. Zaudēt labam paziņam ir ne tik aizvainojoši, kā cilvēkam, ar kuru ir saspīlētas attiecības. Parasti profesionāļi tieši atšķiras ar izcilu pieklājību. Neraugoties uz to, ka viņiem sacensībās ir ļoti augstas likmes un katrs tiecas uzvarēt, veiksmes minūtēs viņi atbalsta viens otru ar dažādām frāzēm. Ir patīkami apzināties, ka par veiksmi ir priecīgi arī citi, ne mazāk spēlē ieinteresētie dalībnieki. Ja sāncensim neveicās, nekad nav jākritizē vai jāsmejas. Ir jāatceras, ka ļauni vārdi, kas ir adresēti kādai pusei šodien, var rīt atgriezties pašam, kad nebūs veiksmes savā spēlē.

Izpalīdzība – tikpat nepieciešama īpašība, kā pieklājība. Pieklājīgas frāzes bez vēlmes palīdzēt, atbalstīt – tukši vārdi. Teikt priekšā, kur ir kļūda un kā to izlabot, ir ne mazāk vērtīgi, kā palielīt, it īpaši tad, ja sāncensis ir iesācējs, un tas nozīmē, ka ir vājāks. Protams, nevienam nav tiesības piespiest palīdzēt, bet nav jāaizmirst tas, ka bez savstarpējas palīdzības nevar kļūt par labu spēlētāju.

Spēlējiet, lai vinnētu, bet protiet arī zaudēt. Boulings – tas ir sports un atpūta. Baudiet spēli neatkarīgi no rezultāta. Prasme zaudēt – vinnēšanas prasmes daļa.

 

Боулинг – удивительная игра, которая наделена не только основополагающими правилами как и любая другая игра, но в ней есть своя философия, какой-то особый дух уважительного отношения как к самой игре, так и к людям, которые в неё играют. Например, много ли вы знаете видов спорта, где принято приветствовать успешные действия противника? Так вот в боулинге это обычное дело. Особо успешные действия соперников приветствуются друг другом даже в самых напряжённых и решающих играх.Существуют в боулинге и своя этика игры.За многие годы в боулинге сложились свои правила хорошего тона, которых стараются придерживаться все уважающие себя игроки. Поэтому, знакомясь с главными правилами, неплохо узнать и некоторые законы поведения в боулинге, тем более что их не так уж и много. Следование им поможет избежать ненужного раздражения и стрессов, сделать игру приятной и себе, и партнёру.
Одним из основных правил в боулинге считается правило правой руки. Оно гласит, что следует предложить попытку бросить шар первым сопернику, находящемуся по правую от вас руку. Конечно, это правило действует тогда, когда оба участника одновременно готовы к броску.
Второе не менее важное правило – держаться вне зоны разбега, когда игрок на соседней дорожке готовится бросить шар, т.к. он видит других игроков боковым зрением и может из-за этого отвлечься и сделать ошибку. Никогда не нарушайте границы своей дорожки. Это так же нелепо, как закончить заплыв в бассейне на соседней дорожке.Очень ценным качеством в игре является сдержанность. После удачной попытки не стоит слишком бурно выражать свои эмоции. Бурное поведение может не только мешать остальным игрокам, но и спровоцировать конфликтную ситуацию. Умение контролировать себя пригодится как в боулинге, так и в жизни.
Ещё одно правило – пунктуальность. Даже минимальное опоздание на игру может быть расценено как неуважение к соперникам и партнёрам. Во время игры не следует отвлекаться, заводить посторонние разговоры, задерживая тем самым игру и вынуждая ждать партнёров и соперников.Будьте осторожны с едой и напитками в зоне подхода! Любой посторонний предмет на дорожке может помешать правильному разбегу и броску. Особенно опасна жидкость, попавшая на подошву обуви.
Вежливость. Это качество ещё никогда и никому не вредило. И здесь тактичность не только сделает игру приятной, но и поможет, в случае чего, легче принять поражение. Проиграть хорошему знакомому не так обидно, как человеку, с которым не сложились отношения. Исключительной вежливостью обычно отличаются профессионалы. Несмотря на то что на их соревнованиях ставки очень высоки и каждый стремится к победе, в минуты удачи они часто поддерживают друг друга различными фразами. Приятно осознавать, что успеху рады и другие, не менее заинтересованные в игре участники. Если же у соперника что-то не ладится, никогда не стоит критиковать или подсмеиваться. Нужно помнить, что злые слова в сторону кого-то сегодня могут вернуться завтра к самому, когда не будет удачи в своей игре.
Готовность помочь – такое же необходимое качество, как и вежливость. Учтивые фразы без желания помочь, поддержать – пустые слова. Подсказать, в чём ошибка и как её исправить, не менее ценно, чем похвалить, особенно если соперник новичок, а значит слабее. Естественно, никто не имеет права заставить помогать, но не стоит забывать, что без взаимопомощи практически невозможно стать хорошим игроком.
Играйте, чтобы выиграть, но умейте проигрывать. Боулинг – это и спорт, и отдых. Наслаждайтесь игрой независимо от счета. Умение проигрывать – часть умения выигрывать.
Share This

Share This

Share this post with your friends!