Izmaksāt kafiju!

Dažādas preces boulingam/ Stuff for Bowling

Spēles noteikumi:

Galvenais noteikums: nosist pēc iespējas vairāk ķegļu ar pirmo metienu.

Viena partija spēlētājam sastāv no 10 rāmjiem (frames). Katrā rāmī (frame) spēlētājs var veikt divus metienus.

  • ja 10 ķegļi ir notriekti ar pirmo metienu, spēlētājs otro metienu neveic;
  • ja 10 ķegļi tiek notriekti ar pirmo reizi desmitajā rāmī, spēlētājam piešķir divus godalgas metienus, bet ja no otrā metiena — vienu.

Ja spēlētājs ar vienu metienu nosit visus ķegļus, tad rezultāts būs strike (nosists), un tādā veidā freims noslēdzas.

Ja kaut kāds ķegļu daudzums pēc sitiena vēl stāv, tad jāmet otrais metiens. Ja palikuši ķegļi nosisti, tad būs spare (rezerve).

Ja arī pēc otrā metiena viens vai vairāk ķegļu stāv, tad spēlētājam piešķir to punktu skaitu, kas atbilst nokritušiem ķegļiem.

Tas saucās atvērtais freims.

Tajā gadījumā, ja spēlētājs ir izdarījis spare, viņš saņem 10 punktus plus to ķegļu punktus, kas nosisti nākamajā metienā. Rezultāts freimā netiek uzrādīts, kamēr nav izdarīts nākošais metiens – kā redzams piemērā, spēlētājs ir uzmetis “spare” un nākamajā metienā ir kļūda (8 ķegļi nosisti), tātad spēlētājs par “spare” dabon 10+8 punktus, kas uzrādās 3 freimā, nākamais metiens ir nosisti 8 ķegļi pie 58 pieskaitās 8 ķegļi = 66.

rezultats

Katra freima punktu daudzums palielinās pie iepriekšējā freima punktu daudzuma, kamēr visi freimi nebūs izspēlēti.

Iztirzāsim sekojošo piemēru (skatīt attēlu zemāk), tātad spēlētājs pēc pirmā strike (X) uzmet 8 ķegļus, pirmajā freimā viņam būs rezultāts 10 punkti (par strike) + otrā metiena nosisto ķegļu daudzums, tātad 10+8. Pirmajā freimā sanāk 18 punkti. 3 freimā spēlētājs uzmet strike (X), 4 freimā arī strike (X), 3 freimā līdz ar to uzrādīsies 26 punkti + 10, ņemot vērā, ka 5 freimā ir spare (9/), būs 26+10+10+9 = 55 punkti. 4 freimā uzrādīsies 75 punkti, jo 5 freimā ir spare. Ja būtu arī strike, būtu +30 punkti (85 punkti). Tā kā 5 freimā ir spare (9/), tad sanāk 55+10+10 (par 5 freimu). Tālāk, tā kā pēc 5 freima spare seko 3 strike, 6 freimā uzrādīsies 95+30=125 punkti, tas pats 7 freimā. 8 freimā ir 180 punkti, jo 10 freimā ar pirmo metienu tika nosisti 5 ķegļi. Tātad par 8 freimu (10 punkti); 9 freimu (10 punkti); 10 freimu (5 punkti) = 155+25=180 punkti. 9 freimā ir 198 punkti, jo par 9 freimu spēlētājs saņem (10 punktus); 10 freimu (8 punktus), 180+18=198 punkti. Tā kā 10 freims ir atvērtais freims, tad pie 198 pieplusojas tikai 8 punkti, rezultātā summa ir 206 punkti.

rezultats1

Ja pēdējā freimā nospēlēts spare, tad lai noteiktu freima vērtību, nepieciešams mest vel vienu metienu. Tā paša iemesla dēļ, kad nospēlēts strike 10-jā freimā, vajag izdarīt vēl divus metienus lai noskaidrotu strike cenu.

Iztirzāsim vēl vienu piemēru (skatīties attēlu zemāk). Tātad spēlētājs 1 freimā saņem 18 punktus, jo 2 freimā ir uzmests arī spare (8/). Tiek ņemts vērā 2 freima pirmais metiens, sanāk 10 punkti (par 1 freimu) + 8 punkti (par 2 freima pirmo metienu). Tālāk 2 freimā ir 37 punkti, jo spēlētājs par 2 freimu saņem 10 punktus + 3 freima pirmo metienu 9 punktus. Sanāk 18+10+9=37 punkti. 3 freimā strādā tas pats princips 37+10+9. 4 freimā spēlētājs saņem 56+10 punkti(par 4 freimu) + 10 punkti (5 freima strike). Rezultātā 76 punkti. 6 freimā spēlētājs saņem 113 punktus, jo tiek ņemti vērā 6,7 freimi. Par 6 freimu spēlētājs saņem 10 punktus; 7 freimu 7 punktus (pirmais metiens). Sanāk 96+10+7=113 punkti. Tālāk strādā tas pats princips.

rezultats3

Ja spēlētājs pārkāpj fola līniju (celiņa sākums), metiens netiek ieskaitīts neatkarīgi no notriekto ķegļu skaita. Tāds metiens tiek apzīmēts «F».

foulfoul1

Partijas rezultāts tiek salikts no visu desmit rāmju rezultāta.

Share This

Share This

Share this post with your friends!