Izmaksāt kafiju!

Dažādas preces boulingam/ Stuff for Bowling

Ķegļa augstums – 38,1 cm.
Platums – 12,065 cm.
Svars – no 1,531 kg līdz 1,644 kg.
Arī pastāv ķegļa smaguma centra standarts.
Ķegļi tiek uzstādīti trīsstūra formā. Spēlētājam tuvākais ķeglis ir zināms kā galvenais ķeglis vai ķeglis N1. Pārējie ķegļi ir nosacīti numurēti no 2 līdz 10.
 32 33 Высота кегли – 38,1 см.
Ширина – 12,065 см.
Вес – от 1,531 кг до 1,644 кг.
Существует также стандарт центра тяжести кегли.
Кегли устанавливаются в форме треугольника. Ближайшая к игроку кегля известна как главная кегля или кегля N1. Остальные кегли условно пронумерованы со 2-й по 10-ю.
Izgatavojot ķegļus, parasti izmanto augstās kvalitātes smagās kļavas veselus gabalus, kuru aizsargā ar plastika segumu, vai nu izmanto tikai sintētiskos materiālus. Tos bieži izgatavo no divām vai vairākām detaļām. Koka figūras vienmēr iznāk nedaudz smagākas nekā sintētiskās.  34 При изготовлении кегель обычно используют цельные куски высококачественного тяжёлого клёна, который защищают пластиковым покрытием, или же используют только синтетические материалы. Часто их делают из двух или нескольких деталей. Деревянные фигуры всегда получаются немного тяжелее синтетических.
Share This

Share This

Share this post with your friends!